informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Léčebné konopí

Od července 2023 jsme pro naše registrované pacienty zahájili preskripci léčebného konopí (Cannabis sativa L.) k léčbě chronické neztišitelné bolesti, neuropatické bolesti (polyneuropatie, neuralgie trojklanného nervu) a u pacientů s některými dalšími neurologickými onemocněními v indikovaných případech (např. spasticita u pacientů s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě aj.). Léčba probíhá ambulantně s nutností pravidelných kontrol. U některých pacientů s chronickou neztišitelnou bolestí po vyčerpání konvenční léčby titrujeme dávku léčebného konopí dle klinické odpovědi také za hospitalizace v rámci komplexní léčby chronické bolesti jako alternativní formu léčby v kombinaci např. s analgetickou infuzní léčbou a rehabilitací.

Léčebné konopí zpracovávají vyškolení farmaceuti v nemocniční lékárně Vojenské nemocnice Brno jako individuálně připravovaný léčebný přípravek (IPLP), užívá se perorálně v kapslích (bez konzervačních látek) nebo ve formě masti lokálně. Pacient si jej tedy vyzvedne v naší lékárně.

Více informací o konopí naleznete na:

Konopí pro léčebné použití | Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (sakl.cz)