informace: +420 973 445 517, 973 445 510

Lékárna - oddělení farmacie a zdravotnické techniky

info

Pracoviště

Nemocniční lékárna

je typem lékárny s odbornými pracovišti zajišťující vysoce specializovanou lékárenskou péči. Lékárna je situována v budově A (klášter) a je nedílnou součástí organizační struktury nemocnice, zabezpečuje nákup a zásobování odborných oddělení a ambulancí nemocnice požadovaným spektrem léčivých přípravků, dialyzačních roztoků, laboratorních diagnostik, dezinfekcí, medicinálních plynů a dalším sortimentem.

Mezi další úkoly nemocniční lékárny patří:

 • individuální (magistraliter) příprava léčivých přípravků
 • zajišťování individuálních dovozů neregistrovaných léčivých přípravků
 • provádění klinicko-farmaceutického servisu a poskytování lékových informací
 • spolupráce na klinických studiích interních i externích
 • zabezpečování praxí pro studenty středních a vysokých škol s farmaceutickým zaměřením, zabezpečování praxe v rámci specializačního vzdělávání farmaceutů
 • realizace kontrol používání léčiv včetně skladovací praxe na nemocničních odděleních a ambulancích 
 • poskytování součinnosti v případě stahování, případně pozastavování používání léčiv na základě pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 • zajišťuje povinná hlášení na SÚKL (oblast farmakovigilance, spotřeba návykových látek, apod.)

 

Výdejna léčiv pro veřejnost (Lékárna u Sv. Kunhuty)

jejíž provoz je umístěn v historické budově románského kostela je součástí nemocniční lékárny. Výdejna zajišťuje výdej léčiv, zdravotnických prostředků a dalšího doplňkového sortimentu na lékařský předpis, poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a na volný prodej ambulantním pacientům i externím odběratelům. Poskytujeme odbornou konzultační činnost v oblasti problematiky léčivých přípravků, jejich způsobu užívání, uchovávání, nežádoucích účincích, možných interakcích s jinými léčivými přípravky a potravinami. Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků, potravinových doplňků, vitamínových přípravků, čajů a kosmetiky. Připravujeme léčivé přípravky s léčebným konopím.

 

Výdejna léčiv pro veřejnost otevírací doba
Pondělí - pátek

7:00 – 15:30

 

Prodejna zdravotnických potřeb

provozovaná v přízemí budovy D – ředitelství zajišťuje výdej zdravotnických prostředků a dalšího doplňkového sortimentu na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a na volný prodej ambulantním pacientům i externím odběratelům. Poskytujeme odbornou konzultační činnost v oblasti zdravotnických prostředků.

Nabízíme Vám:

 • ortopedicko-protetické pomůcky – ortézy, bandáže, berle
 • domácí diagnostické přístroje – tonometry, teploměry, oxymetry
 • zdravotnické pomůcky pro diabetiky
 • rehabilitační a cvičební pomůcky
 • kompresivní punčochy léčebné i preventivní
 • pomůcky při inkontinenci
 • zdravotní obuv
 • ortopedické vložky a korektory do obuvi
 • kompenzační pomůcky
 • obvazový materiál a prostředky k hojení ran
 • ochranné pomůcky – ústenky, respirátory, jednorázové rukavice
 • léčebná kosmetika
 • další zdravotnické potřeby

 

Prodejna zdravotnických potřeb otevírací doba
Pondělí - pátek

7:00 – 15:30

 

Sklad zdravotnického materiálu

zabezpečuje nákup a zásobování odborných oddělení a ambulancí nemocnice širokým spektrem zdravotnických prostředků spotřebního i nespotřebního charakteru, laboratorním materiálem a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým materiálem potřebným pro provoz nemocnice. Sklad zdravotnického materiálu je umístěn v budově A (klášter) a pro dodavatele a obchodní partnery je přístupný z Velkého dvora nemocnice.

 

Technický úsek

na starosti má správu zdravotnické a laboratorní techniky a přístrojů. Zabezpečuje jejich nákup, údržbu, servis, revize, bezpečnostně technické kontroly, vyřazování, případně školení obsluhy. Významně se podílí na zpracovávání specifikací pro zadávání veřejných zakázek na výše uvedenou techniku a přístroje. Vykonává technickou asistenci na klinických odděleních. Zajišťuje též oblast metrologie včetně kalibrace a ověřování stanovených měřidel. V působnosti technického úseku je rovněž provoz rozvodů medicinálních plynů a vakua.