informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Koloskopické vyšetření - Screening kolorektálního karcinomu

Je určeno klientům jakéhokoliv věku (do 50. roku života či po 50. roce jako 2. vyšetření do 10 let).

Cílená anamnéza se zaměřením na výskyt nádorů tlustého střeva.

Kolonoskopické vyšetření.

Pohovor s lékařem nad výsledky provedeného vyšetření. Návrh dalšího postupu v případě pozitivního nálezu.