informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Parkování v areálu

Pacienti a návštěvníci mohou využít prioritně odstavných ploch v okolí nemocnice, nebo placené parkoviště s místy 1-8 a 17-25 před nemocnicí. Parkovné je 10,- Kč za první hodinu a 20,- Kč za každou další hodinu v pracovních dnech v čase od 7:00-15:30, celodenní parkování za 100,- Kč. Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P (s řádně označenými vozidly parkovacím průkazem) parkují bezplatně.

Vjezd držitelům průkazu ZTP či ZTP/P (s řádně označenými vozidly parkovacím průkazem) do areálu nemocnice je umožněn pouze osobám se sníženou pohyblivostí, a to bezplatně. Pro doprovod (řidiče vozidla) pouze na nezbytně nutnou dobu pro vystoupení, nebo nastoupení osob ZTP či ZTP/P (max. na 30 minut).

Ostatním pacientům je zakázáno vjíždět do areálu nemocnice z důvodu ponechání volného prostoru přijíždějícím sanitním vozidlům.

V areálu VN Brno lze odstavit vozidlo dlouhodobě z důvodu hospitalizace, a to dle aktuálního ceníku, za jednorázovou úhradu (parkovné 300,- Kč na den). Na příjezdu oznámí pacient na vrátnici tuto skutečnost (uvede oddělení, na kterém bude hospitalizován) a po propuštění uhradí částku proti daňovému dokladu. Vozidlo odstaví na odstavném parkovišti "R", kam jej vrátný nasměruje.

Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech a dbát pokynů vrátných VN Brno.

Na vrátnici je platba parkovného pouze v hotovosti.