informace: +420 973 445 517, 973 445 510

Psychiatrické oddělení

info

Lůžkové oddělení psychiatrie

Lůžková část má charakter polouzavřeného koedukovaného psychiatrického oddělení. Disponuje 23 lůžky a přijímá pacienty k dobrovolné i nedobrovolné hospitalizaci. Lékaři oddělení využívají jak farmakoterapii, tak i další biologické metody léčby, v kombinaci se systematickým psychoterapeutickým vedením. V průběhu hospitalizace využívají pacienti bohatý terapeutický program.
K dispozici je kognitivní rehabilitacearteterapie, ergoterapie a relaxační terapie, v indikovaných případech individuální psychoterapiekondiční chůze, pohybové aktivity.

                                       

Pacienty přijímáme k hospitalizaci na základě doporučení ambulantního psychiatra či praktického lékaře po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle oddělení 973 445 482.

Indikaci k přijetí k hospitalizaci stanovuje lékař psychiatrického oddělení VN na základě doporučujícího parere a aktuálního psychického stavu pacienta v den nástupu.

Předchozí objednání nezaručuje přijetí.
Za příplatek 150Kč/den je možné mít k dispozici  jednolůžkový pokoj s příslušenstvím (nutno objednat předem, telefonicky při objednávání termínu hospitalizace).

Doporučení pro pacienty přicházející k hospitalizaci:
Přicházíte-li k hospitalizaci na psychiatrickém odd.VN Brno, dostavte se do 8:30 hod. přímo na oddělení, budova B vchod B1 5. patro, kde Vás sestra po předložení doporučení k hospitalizaci předá ošetřujícímu lékaři.

Co si vzít s sebou k pobytu na oddělení?

Seznam věcí, které Vám doporučujeme vzít si s sebou:

  • Doporučení odesílajícího lékaře (pokud jej lékař neodeslal sám před Vaším nástupem)
  • Hygienické potřeby
  • Veškeré léky (nejen psychiatrické), které užíváte a jejich rozpis
  • Ručník
  • Pohodlné oblečení na nošení uvnitř i na vycházkách (na oddělení pacienti nenosí pyžama, ale běžný oděv)
  • Pyžamo (pro lepší komfort doporučujeme mít vlastní)
  • Přezůvky
  • Předměty osobní potřeby (časopisy, knihy, mobilní telefon atpod.)

Na oddělní není k dispozici wifi síť pro přístup na internet.