informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Oddělení klinické psychologie

 

Primář:

PhDr. Jiří Brančík

jbrancik@vnbrno.cz

 

973 445 591

Psychologové:

Mgr. Josef Bejček

jbejcek@vnbrno.cz

 

973 445 501

 

Mgr. Magda Devátová

mdevatova@vnbrno.cz

 

973 445 449

 

Mgr. Veronika Fuchsová

vfuchsova@vnbrno.cz

 

973 445 422

 

Mgr. Martina Kunovská

mkunovska@vnbrno.cz

 

973 445 670

 

Mgr. Kateřina Smutná

ksmutna@vnbrno.cz

 

973 445 489

Kancelář psychologie@vnbrno.cz 973 445 550

 

Oddělení klinické psychologie Vojenské nemocnice v Brně je pracoviště s dlouhou tradicí. Zabýváme se jak výběrem specialistů pro různé profese, tak činností v oblasti klinické psychologie – psychologickou diagnózou osobnosti i psychoterapií. Všechny uvedené služby jsou realizovány v rámci AČR i u civilní klientely. Na oddělení působí tým odborníků s patřičnými atestacemi a akreditacemi zaručující odpovídající profesionální úroveň. Technicky oddělení disponuje výpočetní technikou, která umožňuje maximálně objektivní přístup k vyšetřovaným osobám.

V současnosti poskytujeme tyto služby:

Psychodiagnostika osobnosti
Převládá psychologický rozbor a diagnostika osobnosti a jejích poruch, duševních onemocnění, poruch interpersonálních vztahů; posuzování schopností včetně intelektu, jejich narušení v důsledku úrazů, organických onemocnění.

Psychoterapie
Praktikuje se individuální a částečně i skupinová psychoterapie, konsiliární a poradenská činnost /řešení osobních a rodinných problémů/, krizové intervence. V rámci psychoterapie nácvik relaxačních metod.

Psychologický výběr specialistů pro náročné profese
Psychologicky jsou vyšetřováni uchazeči o výkon profese vojáka z povolání, žadatelé o studium na vojenských středních i vysokých školách. V rámci výběru uchazečů provádíme posuzování psychické způsobilosti a výběr specialistů pro výkon profesí – řidiči vojenských i civilních vozidel, vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, pyrotechnici, učitelé autoškoly, v případě potřeby též pro civilní sektor. Pro potřeby AČR provádíme psychologickou diagnostiku osobnosti žadatelů o zařazení do speciálních jednotek.

Jsme držiteli Akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Provádíme dopravně psychologické vyšetření:

1) pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace (profesní způsobilost)
•   nákladní doprava (skupiny C1+E, C nebo C+E), včetně přepravy nebezpečného nákladu (ADR)
•   autobusová doprava (skupiny D1+E, D nebo D+E)
•   učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

2) řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, užívající modré výstražné světlo

3) pro účely vrácení řidičského oprávnění
•   vybodovaní řidiči
•   řidiči se zákazem činnosti (řízení)
•   řidiči "v podmínce" - jež se ve zkušební době zavázal zdržet řízení motorových vozidel

4) na žádost praktického lékaře

Nabízíme profesionální přístup, ve většině případů vyhotovení zprávy ihned po vyšetření.

Objednávky a bližší informace o dopravně psychologickém vyšetření na telefonu 973 445 550 nebo na psychologie@vnbrno.cz .

 

Ceník Oddělení klinické psychologie