informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Prevence nádorových onemocnění - obecná onkologická preventivní prohlídka

Zhoubná nádorová onemocnění jsou velkou skupinou nemocí, které mohou postihnout kteroukoli část těla. Jedním z jejich definujících rysů je rychlá tvorba abnormálních buněk, které rostou za svými obvyklými hranicemi a které pak mohou napadnout přilehlé části těla a rozšířit se do dalších orgánů (tzv. metastázy). Rozsáhlé metastázy jsou primární příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. 

Onkologická preventivní prohlídka je určena klientům jakéhokoliv věku. Jejím smyslem je zachytit nádorové onemocnění v časném stadiu, kdy je velká naděje na úspěšné vyléčení.

Obsah:

Cílená anamnéza a vyšetření interním lékařem s cíleným zaměřením na výskyt nádorů v rodině, prodělané nádorové onemocnění, prekarcinozní stavy, životní styl, stravovací návyky, výskyt karcinogenů na pracovišti, rizikové faktory – věk, kouření, alkohol, zaměstnání, léky, psychosociální faktory.

Laboratorní vyšetření krve a moči – krevní obraz, sedimentace, CRP, minerály Na, K, Cl, Ca, P, kyselina močová, urea, kreatinin, ALT, AST, BILI, GMT, pankreatická amyláza, glykémie, vybrané tumorové markery PSA u mužů a CA125 u žen, moč chemicky + sediment.

Test na skryté krvácení do stolice (okultní krvácení), jako prevence rakoviny tlustého střeva.

EKG, krevní tlak, tepová frekvence.

RTG srdce a plic.

Ultrazvukové vyšetření břicha, včetně malé pánve.

Pohovor s lékařem nad výsledky provedených vyšetření. Návrh dalšího postupu v případě pozitivního nálezu. Poučení o preventivních opatřeních. Písemný zápis včetně komentáře z uskutečněné preventivní prohlídky.