informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Pracovnělékařské služby

Vojenská nemocnice Brno se svými odborníky nabízí firmám a společnostem zajištění pracovně lékařských služeb (PLS), dříve závodní preventivní péče, pro své zaměstnance. Tato povinnost  vyplývá ze zákona  č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Nabízíme:

  • preventivní prohlídky a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
  • školení v poskytování první pomoci,
  • očkování (chřipka, klíšťová encefalitida, karcinom děložního čípku, meningokok), po dohodě možno i na pracovišti,
  • dopravně psychologické vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Ceník Pracovnělékařské prohlídky

 


AKTUÁLNĚ:

Ambulance uzavřena v době od 1.7.2024 do 5.7.2024.

 

Ambulance uzavřena v době od 29.7.2024 do 12.8.2024.


 

Kontakty  
Pro individuální objednání
973 445 603 - v době od 12:00 do 14:00
  pls@vnbrno.cz
Pro skupiny či firmy 607 431 355
  ilapesova@vnbrno.cz