informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Informovaný souhlas

Na základě ust. § 34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, je vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, jestliže má dojít k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů. V případech uvedených v příloze budete požádáni o písemný souhlas.
Před provedením výkonu budete ošetřujícím lékařem podrobně seznámeni s povahou, přínosem, riziky i možnými alternativami daného zdravotního výkonu. Pokud budete mít před poskytnutím zdravotní péče jakékoliv další otázky ohledně konkrétního výkonu, neváhejte se s nimi obrátit na svého ošetřujícího lékaře.

Přehled zdravotních služeb, u nichž je vyžadován písemný informovaný souhlas

 

obor název služby
  hospitalizace
se zdravotním výkonem (obecně)
krevní transfuze
centrální žilní katétr
RTG vyšetření (obecně)
aplikace jódové kontrastní látky
CT vyšetření
ARO anesteziologický výkon
Chirurgie operační výkon
Interna punkce hrudní
punkce břišní
provedení PEG
dobutaminové zátěžové echokardiografické vyšetření
provedení elektrické kardioverze
zavedení kardiostimulátoru
vyšetření esofagogastroduodenoskopie
vyšetření transesofageální kardiografie
Neurologie punkce lumbální
Oční oddělení antiglaukomová operace
operace šedého zákalu
vyšetření fluorescenční angiografie
ORL thyreodectomie
rekonstrukce středního ucha (TP)
rozříznutí bubínku (paracentéza) při zánětu středního ucha
plastická operace bubínku (MP)
plastická operace odstátých ušních boltců
endoskopická operace vedlejších nosních dutin a dutiny nosní (FESS)
operace čelistní dutiny dutinou ústní
operace čelní dutiny zevním přístupem
ošetření hnisavého kolemčelistního zánětu přes dutinu ústní

ošetření hnisavého zánětu v oblasti krku či v okolí čelisti

operace uzavření otvoru mezi dásní a čelistní dutinou
resekce nádoru v dutině ústní
operace středního ucha (AAT, AME, TME)
operace nosní přepážky (septoplastika)
operace na dolní skořepě v dutině nosní
operace nápravy zlomeniny nosních kůstek
odstranění krčních mandlí (TE) - endoskopické odstranění nosní mandle
vyšetření a ošetření hrtanu pod mikroskopem
vyšetření hltanu a hrtanu přímým pohledem (direktoskopie)
operace odstranění (extirpace) mediální (střední) krční cysty nebo píštěle
operace odstranění (extirpace) laterální krční cysty
operace příušní žlázy (parotidectomie)
operace odstranění (exstirpace) podčelistní slinné žlázy
bloková resekce uzlin
operace vytvoření otvoru do průdušnice (tracheotomie)
klasická pevná ezofagoskopie (vyšetření jícnu přímým pohledem)
odstranění kožního nádoru v oblasti hlavy a krku

odstranění nezhoubného kožního nádoru v oblasti hlavy a krku (atherom,fibrim,lipom…)

ošetření a sešití poraněných měkkých tkání v oblasti hlavy či krku
odstranění exostoz
operace na dolní skořepě
zavedení ventilačních trubiček
stapedotomie
aspirační biopsie tenkou jehlou
Psychiatrie antabusová léčba
elektrokonvulzivní terapie (EKT)
Kožní oddělení provedení invazivního výkonu (elize, kryalizace, abraze, sklerotizace…)
aplikace laseru LIGHTV

aplikace preparátu s obsahem Clostridium botulinum toxinu pro dočasnou redukci vrásek

provedení chemického peelingu

aplikace pulzního diodového laseru