informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Lékárna - oddělení farmacie a zdravotnické techniky

Hlavním úkolem Oddělení farmacie a zdravotnické techniky (OFZT) je zabezpečování přísunu léčiv a zdravotnického materiálu včetně techniky dle potřeb organizace. OFZT se skládá z nemocniční lékárny a její specializovaná pracoviště a skupiny materiálně-technického zabezpečení, která se dále dělí na pracoviště skladu zdravotnického materiálu a technický úsek.