informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Oddělení klinických laboratoří

 

Primář:

RNDr. František Šprta

fsprta@vnbrno.cz

 

973 445 443

Biochemie:

 MUDr. Pavlína Prokopová

pprokopova@vnbrno.cz

 

973 445 574

Mikrobiologie:

MUDr. Martina Macháčková

RNDr. Vrbová Hana

Mgr. Jitka Makovcová, PhD.

973 445 436-7
Hematologie:

MUDr. Věra Mottlová

RNDr. Soňa Vytisková PhD.

973 445 512
Vedoucí laborantka:

Iveta Klusková

 

ikluskova@vnbrno.cz

 

973 445 448

Oddělení klinických laboratoří (OKL) VN Brno představuje integrovanou laboratoř tvořenou 3 základními obory: biochemií, hematologií a mikrobiologií. Každý úsek má svého odborného garanta, kterým je lékař s odpovídající kvalifikací.


OKL zajišťuje vyšetřování biologického materiálu nejenom pro nemocné lůžkových a ambulantních oddělení VN, ale i pro lékaře resortu ministerstva vnitra a lékaře spádového území. Pro spolupracující externí lékaře poskytujeme odběrové soupravy a zajišťujeme svoz materiálu (dopravní skupina VN). OKL provádí široké spektrum laboratorních vyšetření biochemických, hematologických, včetně vyšetření předtransfúzních, imunologických, mikrobiologických, virologických i toxikologických.

                                         

 

Veškeré údaje o OKL Vojenské nemocnice Brno jsou součástí dokumentu

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Žádanka o laboratorní vyšetření - biochemie a hematologie

Žádanka o laboratorní vyšetření - mikrobiologie

Oddělení klinických laboratoří úspěšně splnilo podmínky Auditu I pro tyto registrované odbornosti:

 

Oddělení klinických laboratoří úspěšně splnilo podmínky Auditu R3

801 - Pracoviště klinické biochemie
802 - Pracoviště lékařské mikrobiologie
818 - Laboratoř hematologická

   

 

Osvědčení o registraci