informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Lůžkové oddělení neurologie

Standardní lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení situované ve 2. patře (budova C) s počtem 21 lůžek je rozčleněno do 2-4-lůžkových pokojů s přívodem medicinálního kyslíku, kamerovým systémem, signalizací a interním telefonem sloužícím ke komunikaci pacienta s personálem. Pro mobilní pacienty je k dispozici jídelna s TV a malou knihovnou. Na 2 pokojích pro hospitalizované pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled, je TV na pokoji.

Rehabilitace u hospitalizovaných pacientů probíhá buď přímo na oddělení pod dohledem fyzioterapeuta nebo v přízemních prostorách budovy C.

Staniční sestra: Simona Trešlová

K dispozici je 1 jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením – TV, rozhlasem, CD, telefonní linkou, vlastním WC se sprchovým koutem. 

Ceník nadstandardního ubytování

 

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče se nachází v 1. patře (budova C), je vybavena 5 moderními lůžky s antidekubitními matracemi, monitorovacím systémem ke sledování vitálních funkcí, s rozšířenými možnostmi sledování u 2 lůžek, signalizací a kamerovým systémem. Funkčně je JIP profilována především jako všeobecná a iktová jednotka – péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, pacienty se záchvatovým onemocněním, kritickou svalovou slabostí a dechovou nedostatečností, s nitrolebním přetlakem před či po neurochirurgickém zákroku, v některých případech jsou lůžka využívána i k léčbě a monitoraci ventilovaných pacientů.

Léčba akutní ischemické mozkové příhody systémovou trombolýzou provádíme od roku 2006, u pacientů, kteří splňuji kritéria k podání léčby nitrožilně za účelem uvolnění uzávěru tepny mozku, a tím zabránění nevratného odumření mozkové tkáně a vzniku trvalých následků.

Z důvodu dodržování hygienicko-epidemiologických doporučení a ochrany pacientů před infekcí je regulována doba a počet návštěv u lůžka pacienta hospitalizovaného na neurologické JIP. Nutná je předchozí domluva s personálem dle rozhodnutí vedoucího lékaře JIP nebo službu konajícího lékaře.

Vedoucí lékař:    MUDr.Roman Kašparovský

Staniční sestra:   Ivana Galanská