informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Ambulance urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu slouží k optimalizaci přechodu z přednemocniční do nemocniční péče. Toto pracoviště je personálně, materiálně a přístrojově vybaveno pro převzetí pacientů s náhlou změnou zdravotního stavu od výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, posádek zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby, ale i samostatně příchozích pacientů, kteří vyžadují neodkladnou a akutní péči.

Na pracovištích urgentního příjmu budete ošetření dle Vašich akutních potíží a přiřazené priority.

Cílem je vyhodnotit míru závažnosti Vašeho onemocnění, abyste byli ošetřeni v co nejkratším možném časovém úseku.

 

Třídění pacientů probíhá jak na chirurgickém, tak na interním pracovišti. 

 

Budova A vchod A3

 

Budova A vchod A1

 

 

 

 

 

úrazové stavy

 

tlak na hrudi, dušnost

 

 

 

 

 

krvácení

 

další interní onemocnění

 

 

 

 

 

bolesti břicha

 

bolesti zad neúrazového charakteru

 

Dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře Vám může být provedeno laboratorní, radiodiagnostické vyšetření nebo jiné konziliární vyšetření.

V případě stavů, které není nutno okamžitě léčit, mohou být výsledky těchto vyšetření s ohledem na jejich náročnost, dostupné i za několik hodin. Čekací doby se pak odvíjí od vytíženosti pracoviště, které vyšetření provádí, pracovníci urgentního příjmu nejsou schopni toto ovlivnit.

Naší snahou je, aby byli všichni ošetřeni v co nejkratším možném časovém úseku, ale čekací doba na výsledky vyšetření může být delší.

Co vzít s sebou

V každém případě je třeba mít s sebou doklad o zdravotním pojištění, osobní průkaz. Mimo stavy bezprostředního ohrožení života není povinností zdravotního personálu poskytnout ošetření osobě bez platných dokladů.

Velmi se bude hodit, pokud budete mít připraveno:

  • s jakými nemocemi se léčíte a jaké léky užíváte
  • kdy jste naposledy byli v nemocnici a proč
  • jaké jsou vaše současné potíže, pro které jdete k lékaři a jak dlouho trvají
  • telefon na vaše blízké, sousedy apod, kterým byste chtěli podat zprávu

 

Pořadí pacientů neurčuje čas příchodu, ale závažnost onemocnění. Buďte prosím trpěliví.

Informace o Lékařské pohotovostní službě zde.