informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Zelená cesta

Program Zelená cesta je společný projekt Ministerstva obrany České republiky a Vojenské nemocnice Brno k poskytování zdravotních služeb pro níže určené skupiny osob v minimálních čekacích dobách na základě provedené objednávky.

Komu je určen?

Je primárně určen pro:

  • vojáky AČR v činné službě
  • příslušníky Aktivní zálohy (po předložení průkazu)
  • válečné veterány (přiznaný status válečného veterána)

Dále mohou služeb poskytovaných v rámci projektu Zelená cesta využívat také:

  • příslušníci Policie ČR
  • příslušníci Celní správy ČR
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru
  • zaměstnanci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
  • zaměstnanci Národního bezpečnostní úřadu

Jak a kde se objednat:

Program zajišťují vybrané odborné ambulance VN Brno po telefonickém objednání cestou níže uvedených kontaktů.

Interní ambulance 973 445 424
Chirurgická ambulance 973 445 606
Psychiatrická ambulance 973 445 542
Psychologická ambulance 973 445 550
Neurologická ambulance 973 445 460
Dermatovenerologická ambulance 973 445 456
ORL ambulance 973 445 536
Oční ambulance 973 445 507
RHB ambulance 973 445 576
RTG 973 445 683
CT 973 445 654
Program podpory zdraví 973 445 603

 

Při čerpání péče v Programu Zelená cesta je nutné doložit příslušnost k Armádě České republiky, Policii České republiky, Celní správě České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Aktivní záloze předložením platného služebního průkazu, resp. vojenského průkazu. Příslušníci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se prokazují identifikační kartou NÚKIB. Přiznaný status válečného veterána se dokládá průkazem válečného veterána.

Upozornění:

V rámci projektu Zelená cesta nejsou řešeny urgentní stavy. Zdravotní péči v případě urgentních stavů poskytuje pracoviště urgentního příjmu VN Brno.