informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Sociální služby

Sociální služby jsou určeny pro pacienty i jejich rodinné příslušníky.

Pomáháme při umísťování pacientů do zařízení následné péče (léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, rehabilitační ústavy, aj.).

Poskytujeme informace:

  • o zařízeních sociální péče, přehled a kontakty na tato zařízení
  • informace při podávání žádostí do těchto zařízení
  • o zařízeních pro válečné veterány
  • pro vyřízení dávek soc. péče (druhy dávek, kontaktní místa, aj.)
  • o půjčovnách a prodejnách kompenzačních pomůcek
  • kontakty na pečovatelské služby, agentury domácí péče, ubytovny pro občany v nepříznivé životní situaci, osobní asistence
  • jak postupovat při vypravování pohřbu

 

Kontakt
Eva Hubáčková
+420 973 445 477
ehubackova@vnbrno.cz