informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Veřejné zakázky

Zakázky podlimitní a nadlimitní nepodléhající centralizovanému zadávání Vojenské nemocnice Brno jsou zveřejněny na následujících portálech:

Věstník:

portál Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Profil zadavatele:

portál Profil zadavatele slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům, či osobám zajímajícím se o zakázky zadávané Vojenskou nemocnicí Brno.

https://nen.nipez.cz/profil/vnb

Zakázky na komodity podléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány cestou:

Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha - http://www.uvn.cz

Armádní Servisní p.o. - http://www.as-po.cz

Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu elektronický nástroj ve smyslu Zákona, Usnesení vlády č. 467/2017, ve znění pozdějších předpisů, národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem. Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:

Průzkumy trhu (NEN)

Veřejné zakázky (NEN)

ID Název
N006/21/V00032401 Tiskárny Laser Jet 5ks
N006/21/V00032467 Profylaxe
LANN006/21/V00032471 Oprava kamerového systému 
N006/21/V00032367 Malířské a natěračské práce 2022-2023 
N006/21/V00033027 Mytí oken 2022-2023 
N006/21/V00033392 Nákup PVC materiálu na opravu podlahy CHIR JIP a OS 
N006/22/V00000689 Výběr administrátora pro organizaci zadávacích řízení v rámci projektu – rozvoj a modernizace VN Brno
N006/22/V00006905 Oprava a modernizace EPS
N006/22/V00007139 Tiskárny HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
N006/21/V00004077 Výběr zpracovatele REACT EU
N006/21/V00005983 Software pro očkovací centrum
N006/21/V00005244 Laboratorní informační systém (LIS)
N006/21/V00006381 Rychlovarná konvice 30x
N006/21/V00006443 SQL server standart 2019
N006/21/V00006811 Software pro stravovací provoz
N006/21/V00007849 Tiskárny Laser Jet 10 ks
N006/21/V00009213 Výběr administrátora stavební úpravy lékárny 46mil
N006/21/V00009370 Výběr zhotovitele opravy sanace Malý dvůr
N006/21/V00010541 Výběr zhotovitele PD technologické zařízení VN (klima)
N006/21/V00010844 Tiskárna HP LaserJet 5x
N006/21/V00012274 PD přemístění odpařovací stanice na kapalný kyslík 
N006/21/V00012957 Výběr administrátora rekonstrukce technologií zařízení bud.1.,2.,15. 
N006/21/V00013753 Tiskárny HP LaserJet Enterprise 2 ks
N006/21/V00014277 Tonery 2021-2023
N006/21/V00015156 Stavební úpravy nemocniční lékárny – realizace
N006/21/V00017592 Studie úprav urgentu 
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER laboratorní
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER nábytek 
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER sedací 
N006/21/V00023610 Analýza klinických dat
N006/21/V00025823 PD okna, fasáda E,F a střecha B 
 N006/21/V00021583 Technologie (varna)
 N006/21/V00021583 Technologie (vzduchotechnika)
 N006/21/V00027983 Office 2021
 N006/21/V00028051 Zhotovitel rozvodů kuchyně
 N006/21/V00029570 Oprava podlah v areálu VN
   

Zakázky nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle směrnice č. B21 úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb.

Název
BOZP lékárna
TDI lékárna
Revize tlakových a plynových zařízen
Pojištění letního tábora KCVV 2021
Provedení stavebních prací na REH
Odstranění graffiti
Koordinace řemesel kuchyň
Raut KCVV 2021
Oprava vstupu kantýny
Plynofikace kuchyně
Dodávka lednice, MW, fén
Služba pronájem vrátnice
Služba oprava podlahy kožní
Služba oprava spojky CITROEN
Dodávka PD klimatizace pro RTG
Dodávka revize PD stavební úpravy lékárny
Výměna ZIS na REH a nový rozvaděč na Rajském dvoře