informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Program podpory zdraví pro válečné veterány

Péče o válečné veterány je jednou z důležitých priorit Vojenské nemocnice Brno. Program podpory zdraví pro válečné veterány je zaměřený na prevenci civilizačních chorob. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR.

Program lze absolvovat na základě objednání 1x za 2 roky. Pro jeho absolvování je nutné předložit občanský průkaz a průkaz válečného veterána (případně osvědčení válečného veterána).

Program podpory zdraví pro válečné veterány je jednodenní, vždy v úterý. Je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 973 445 603.

Obsah:

  • Laboratorní vyšetření krve a moči
  • EKG vyšetření
  • RTG srdce a plic
  • Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie)
  • Ultrazvukové vyšetření břicha
  • Komplexní vyšetření lékařem Oddělení nemocí z povolání
  • Pohovor nad výsledky provedených vyšetření a doporučení dalšího postupu

Klient se na základě objednání dostaví v den vyšetření nalačno do 8.00 na pracoviště Oddělení nemocí z povolání, ambulantní trakt v 1. poschodí. 

Zde obdrží informace a žádanky k laboratorním a dalším vyšetřením.

Po provedených vyšetřeních následuje komplexní vyšetření lékařem, zhodnocení výsledků provedených vyšetření a navržení dalšího postupu. Válečný veterán obdrží závěrečnou lékařskou zprávu pro svého registrujícího praktického lékaře. 

Případná další vyšetření je možno po objednání absolvovat v odborných ambulancích VN Brno nebo v jiném zdravotnickém zařízení.