informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Ochrana osobních údajů - GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (GDPR), jmenoval od 1. 5. 2018 ředitel Vojenské nemocnice Brno pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Kontakt
mjr. Ing. Miroslav TOMAŠOVIČ
+420 973 445 649
+420 728 136 715
poverenec@vnbrno.cz

 

Informace pro pacienty VN Brno o zpracování jejich osobních údajů.

Informace pro pacienty VN Brno o zpracování jejich osobních údajů (lékárna).