informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Nutriční poradna

Činnost poradny zajišťují odborně kvalifikované nutriční terapeutky se zaměřením na léčebnou výživu dospělých. Je určena pro pacienty k individuální konzultaci a edukaci při těchto onemocněních:

  • Diabetes mellitus, metabolická onemocnění a redukce hmotnosti
  • Onemocnění trávícího traktu
  • Potravinové alergie a intolerance
  • Onemocnění ledvin
  • Kardiovaskulární onemocnění
  • Podvýživa

Obsah:

Nutriční anamnéza klienta s vyšetřením nutričním terapeutem s cíleným zaměřením na stravovací návyky, životní styl, prodělané či akutní onemocnění, rizikové faktory – věk, alkohol, zaměstnání, léky, psychosociální faktory.

Analýza jídelníčku. Detailní rozbor stravovacích návyků a upozornění na hlavní nedostatky, doporučení vhodné skladby potravin.

Návrhy jídelníčků dle individuálních potřeb klienta, vč. tvorby edukačních materiálů.

 

Kontakt 
e-mail:                                 onzp@vnbrno.cz
telefon:                               973 445 621
ordinační doba:                Pátek: 8:30 -11:30

 

najdete nás v budově A (ambulantní trakt), 1. poschodí (vedle pracovního lékařství)

 

Nutriční péče pro hospitalizované

Nutriční terapeuti poskytují specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb hospitalizovaných pacientů v oblasti léčebné výživy, zajištění malnutričních pacientů, edukační činnost v oblasti zdravé a léčebné výživy, kontrolu úrovně dietního stravování.

Kontakt 

telefon                                            973 445 618

                                                         973 445 402

 

Najdete nás v budově D (ředitelství), 1. poschodí