informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Radiologické oddělení

 

Primář:

pplk. MUDr. Jiří Jančík

jjancik@vnbrno.cz

 

973 445 594

Vedoucí radiologický asistent: Bc. Leoš Musil 973 445 683
RTG - kontrastní vyšetření 7:00 - 15:00 hod 973 445 683
CT vyšetření 7:00 - 15:00 hod 973 445 559
Ultrasonografická vyšetření 7:00 - 15:00 hod 973 445 491
Kancelář rdg@vnbrno.cz 973 445 683

 

Radiodiagnostické oddělení poskytuje lékařské diagnostické a léčebné služby v oblasti klasické rentgenologie, ultrasonografie a CT vyšetření pro pacienty ambulantních a lůžkových oddělení Vojenské nemocnice Brno a jiných zdravotnických zařízení. Oddělení se podílí na udržování a rozvíjení dovedností příslušníků 6. Polní nemocnice AČR.

RTG vyšetření

Běžná RTG vyšetření skeletu, nitrohrudních orgánů (plic a srdce) a nativní snímky břicha provádíme bez objednání.

Na ostatní plánovaná vyšetření včetně kontrastního RTG vyšetření trávící trubice a ledvin, je nutné se objednat na tel. č. 973 44 56 83 od 7:00 - 15:00 hod.

Ultrasonografická vyšetření

Objednáváme na tel. č. 973 44 56 83 od 7:00 - 15:00 hod.

CT vyšetření

Objednáváme na tel. č. 973 44 55 59 od 7:00 - 15:00 hod.

Akutní vyšetření

RTG: v pracovní a nepracovní době na tel. 973 44 56 83
USG: v pracovní době na tel. 973 44 54 91, mimopracovní době 973 44 56 83
CT: v pracovní době na tel. 973 44 55 59, mimopracovní době 973 44 56 83


Rentgenologická vyšetření zahrnují snímky klasické radiografie (snímky kostí, kloubů, páteře, nitrohrudních orgánů a břicha). Vyšetřujeme zažívací trakt, jedná se o kontrastní vyšetření hltanu, jícnu, žaludku a tenkého střeva. Provádíme i další cílená skiaskopická vyšetření a fistulografii. Ve spolupráci s gastroenterologem se provádí ERCP k zobrazení poměrů na žlučovodech a vývodu slinivky břišní vč. intervenčních zákroků. Pracoviště pro konvenční radiografii je vybaveno přístroji s přímou digitalizací obrazu firem Samsung a Siemens, které odpovídají současným požadavkům na kvalitu zobrazování.

Příprava na RTG vyšetření

  • Vyšetření žaludku, dvanácterníku (gastroduodenum), tenkého střeva – pacient přichází nalačno, od půlnoci nepít, nekouřit, nežvýkat žvýkačku.
  • Ostatní vyšetření bez přípravy.

V oblasti ultrasonografie provádíme vyšetření především orgánů dutiny břišní a měkkých tkání těla – krk, štítná žláza, slinné žlázy, scrotum, Achillova šlacha, rameno se zaměřením na rotátorovou manžetu. Druhou velkou skupinou jsou dopplerovská vyšetření cévního systému (končetin, krčních tepen, břišní aorty a jejich větví). Používáme moderní plně digitální ultrazvukové přístroje s širokopásmovými elektronickými sondami firmy General Electric. Přístroje odpovídají náročným požadavkům na kvalitu.

 

                                     

 

Příprava na UZ vyšetření

  • UZ horního břicha – pacient přichází nalačno, pití neperlivých nápojů není omezeno.
  • UZ dolního břicha – naplněný močový měchýř (před vyšetřením nemočit).
  • Ostatní UZ vyšetření bez přípravy.

 


CT vyšetření

Vyšetření provádíme na multidetektorovém výpočetním tomografu firmy General Electric Revolution Evo s postprocessingovým zpracováním obrazu. Díky užití ASiR-V (iterativní rekonstrukce) došlo k redukci efektivní dávky, kterou klient obdrží při vyšetření, v průměru o 1/3 (ve srovnání s předchozím CT přístrojem).
Toto pracoviště zajišťuje komplexní dostupnou diagnostiku v zobrazování mozku a obličejových kostí, páteře, hrudníku, břicha, malé pánve a skeletu. Software postprocessingových konzol umožňuje zdokumentovat speciální vyšetření jako CT angiografie kteréhokoliv tepenného řečiště v lidském těle bez vpichu do tepny (s nitrožilním podáním k.l.) vč. analýzy stenoz a plaků (dolní končetiny, celou aortu s odstupy, krční tepny a mozkové řečiště, plicnici, srdeční tepny). U pacientů s mozkovou mrtvicí (ischemickou CMP) provádíme mozkové perfúze k ozřejmění penumbry - zachranitelné zóny mozkové tkáně. Neurolog může včas zahájit rozpouštění trombu, z čehož pacient profituje. Provádíme CT kolonografie -3D zobrazování tlustého střeva, která slouží m.j. k včasné diagnostice kolorektálního karcinomu a jiných patologických stavů střeva.
Provádíme rovněž i intervenční výkony – kořenové obstřiky (PRT), odběry histologických vzorků a drenáže tekutinových kolekcí.

 

                                     

 

Příprava na vyšetření

Nativní vyšetření (bez kontrastní látky) – bez přípravy

Vyšetření s intravenozním podální kontrastní látky - pacient přichází nalačno, min. 4hod. před vyšetřením nejíst pevnou stravu, pití čirých tekutin bez omezení.
S sebou aktuální hodnotu eGFR, případně sérového kreatininu. U pacientů se zvýšeným rizikem alergické reakce a nefropatie indukované kontrastní látkou nutná příprava, perorální antidiabetika dle hodnoty renálínch funkcí vysadit 48hod. před vyšetřením -  Podání jodové kontrastní látky

CT kolonografie - zpravidla prováděno s intravenozním podálním kontrastní látky – viz výše. Příprava střeva dle doporučení indikujícího lékaře, nutné dokonalé vyprázdnění (zpravidla příprava Fortransem). Před vyšetřením je nutné podat i.v. Buscopan (kontraindikace u klientů s glaukomem).K vyšetření je nutný speciální insuflační CO2 set, který není hrazený pojišťovnami, zakoupit lze v lékárně Vojenské nemocnice.

Podání jodové kontrastní látky

RDG oddělení byla v říjnu 2019 prodloužena Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace v plném rozsahu v oboru specializačního vzdělávání radiologie a zobrazovací metody.
V únoru 2021 proběhl na našem oddělení Externí klinický audit na základě kterého jsme získali certifikát podle §82 odst. 2 zákona 373/2011Sb

Provoz oddělení je zajištěn nepřetržitě 24 hodin denně. Přednostně jsou ošetřovány urgentní stavy a STATIM vyšetření. Tím může dojít k posunu začátku vyšetření u pacientů objednaných na určitou hodinu. U objednaných pacientů ve vážném zdravotním stavu je nutný doprovod. RDG oddělení nemá možnost zajistit nad těmito pacienty dohled. Nevyšetřujeme děti do 15 let. Děti starší 15 let - pouze studenti vojenských škol jsou ve Vojenské nemocnici vyšetřováni, přičemž je při volbě expozičních parametrů vždy přihlédnuto k tělesné konstituci daného klienta.

Výsledky prováděných vyšetření jsou k dispozici v brzké době od provedení. U ultrasonografických vyšetření bezprostředně po skončení vyšetření, z klasické rentgenologie do hodiny od zhotovení a z CT vyšetření do 24 hodin po skenování. Výsledky akutních vyšetření expedujeme ihned po provedení.

Díky PACSu jsou snímky k dispozici všem lékařům nemocnice bezprostředně po zhotovení. Pro konziliární potřeby či konzultace využíváme datové připojení cestou ReDiMedu do brněnských i ostatních nemocnic připojených k této síti.

Na všech pracovištích je zajištěn program jakosti dle Atomového zákona a platných souvisejících předpisů. Na modalitách, kde se provádí aplikace lékařského ozáření s využitím ionizujícího záření, pracujeme podle Místních radiologických standardů. Radiační zátěž omezujeme na nejnižší možnou míru, jež je v souladu s předpisy České republiky a Evropské unie.

Nemocnice, a tedy i oddělení má smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami na území České republiky. Nepojištěnci a cizinci hradí provedené zdravotní výkony v hotovosti dle platných předpisů.