informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Neurologické oddělení

 

Primář:

plk. MUDr. Libor Vašina

lvasina@vnbrno.cz

 

973 445 572

Vrchní sestra:

Monika Marková, DiS., MBA

mmarkova@vnbrno.cz

 

973 445 403

Ambulance    973 445 460
JIP    973 445 662
Lůžkové oddělení    973 445 560
Kancelář neurologie@vnbrno.cz  973 445 455

 

Neurologické oddělení Vojenské nemocnice Brno je rozčleněno na část ambulantní a lůžkovou.

Poskytujeme nepřetržitou 24hodinovou péči, konziliární činnost a komplexní neurologickou diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění centrálního a periferního nervového systému, záchvatových onemocnění, léčbu chronické bolesti, cerebrovaskulárních a extrapyramidových onemocnění, neuroinfekcí, demyelinizačních onemocnění, bolestí hlavy, vertebrogenních onemocnění, radikulárních syndromů, základní diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění a demencí. K diagnostice využíváme CT a RTG vyšetření, elektrofyziologický komplement a vlastní sonografii ve Vojenské nemocnici Brno, MRI a izotopová vyšetření na smluvních pracovištích. K dispozici máme také laboratoř Vojenské nemocnice Brno a smluvní laboratoře.  Konvenční analgetickou léčbu vertebrogenních onemocnění v součinnosti s RDG oddělením kombinujeme s miniinvazivními terapeutickými výkony jako je periradikulární terapie (PRT) a facetové obstřiky pod CT kontrolou. V indikovaných případech využíváme zčásti služeb chirurgického oddělení Vojenské nemocnice Brno. Úzce spolupracujeme s neurochirurgickými pracovišti FN Brno a FNUSA a Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha. Lumbální punkci provádíme klasickou i atraumatickou jehlou.

Akreditace:

Od 21.1. 2009 získalo neurologické oddělení od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu.