informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Duchovní služba

Ve Vojenské nemocnici v Brně je zřízena stálá duchovenská služba. Tato služba je součástí celkové péče poskytované pacientům Vojenské nemocnice. Mohou ji využívat pacienti nemocnice, lidé z jejich blízkého okolí (rodinní příslušníci) i personál nemocnice. 

Základní smysl služby

Nemocnice je místo, kde lidé mohou prožívat svou situaci obtížně. Nemoc ovlivňuje náš vnitřní život, a naopak - stav vnitřního života ovlivňuje léčení. Můžeme zde klesat na duchu, prožívat obavy a nejistotu, ptát se, proč já, jaký je smysl toho všeho, co se mnou bude. Hledáme, kde je naše naděje. Proto v nemocnici pracuje nemocniční kaplan.

Nabídka zaměstnancům

Jako zdravotnický personál pracujeme v pomáhající profesi, která na nás klade velký nárok odborně i lidsky. Profesní role nás vždy do jisté míry chrání od přílišné osobní angažovanosti v životech pacientů. Ve chvíli, kdy z této role poodstoupíme a setkáme se s nemocným jako člověk s člověkem, musíme počítat s tím, že se nás jeho životní příběh dotkne. V závislosti na síle příběhu a osudu člověka a také našeho vlastního příběhu může být takové setkání velmi hluboké. Abychom předešli vlastnímu vyhoření anebo obraně cynismem, potřebujeme mít na paměti vlastní hranice a potřeby. Rozhovor s kaplanem může být prostorem, kde zdravotníci najdou prostor pro zmapování vlastních hranic, potřeb, kde pustí tíhu konkrétního příběhu, který je zatížil.

Otevřenost, důvěra, respekt

Služba nemocničního kaplana je otevřenou nabídkou pro každého zaměstnance (pacienta, rodinného příslušníka) bez ohledu na vyznání. Je založena na důvěře, respektu a zájmu o člověka v jeho situaci. 

Služba má podobu naslouchání, otevřeného podpůrného rozhovoru, případně první psychické pomoci nebo krizové intervence. Podle zájmu pak také podpory skrze modlitbu, požehnání, svátosti.

Obsah služby

  • podpora v průběhu léčby
  • podpora v obtížné životní situaci, krizová intervence
  • podpora na sklonku života
  • podpora pro pozůstalé
  • podpora personálu

 

Duchovní službu ve VN poskytne nebo zprostředkuje kaplan vojenské nemocnice:

Kaplan vojenské nemocnice Brno

Kpt. Mgr. Jiří ZEDNÍČEK

konzultační hodiny:

Pondělí  a středa     8 – 11

Úterý a pátek         10 – 12

Čtvrtek                    12 – 14

 

kancelář v budově B2 (interní JIP), 3.p, č.24009 

Kontakt:

telefon:      724 961 220

e-mail:       kaplan@vnbrno.cz

 

S prosbou o návštěvu a rozhovor (především u pacientů a jejich rodin) se můžete obracet také na dobrovolníky, které po domluvě poslouží také svatým přijímáním:

paní Marie Krčková (774 575 756)

paní Lenka Krčálová (732 133 900)

pan Pavel Bartoš  (605 178 444)

 

Případně se můžete obrátit římsko-katolického kněze:

P. Leo Zerhau  (602 582 459)