informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Prevence kardiovaskulárních onemocnění - prevence srdečně-cévních onemocnění

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou předčasných úmrtí a invalidity v České republice. Těmi nejvýznamnějšími jsou ateroskleróza a ischemická choroba srdeční. Projevují se srdečními infarktycévními mozkovými příhodami nebo ischemickou chorobou dolních končetin. Jejich nástup lze zásadně oddálit důslednou primární prevencí, především zdravou životosprávou (strava, spánek, pohybové aktivity, nekuřáctví, abstinence) a působením na ovlivnitelné rizikové faktory léčbou (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka atd.).

Tato prohlídka je určena klientům jakéhokoliv věku, zvláště mužům a ženám vystaveným působení rizikových faktorů (např. zátěž, stres, nedostatek pohybu, nadváha, kouření, sedavé zaměstnání). Jejím obsahem je podrobné vyšetření kardiovaskulární soustavy a zhodnocení vlivu rizikových faktorů s cílem zajištění postupu pro odstranění nebo zmírnění rizika vzniku srdečně-cévního onemocnění.

Obsah:

Cílená anamnéza – výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině (infarkty, vysoký krevní tlak), prodělané srdeční choroby, další možná ovlivňující onemocnění jako například časté angíny v dětství, rozbor rizikových faktorů v zaměstnání i mimo něj.

Vyšetření lékařem – fyzikální vyšetření celkového zdravotního stavu doplněné podrobným vyšetřením srdce, plic a cévního systému.

EKG, krevní tlak, tepová frekvence.

ECHO srdce – vyšetření srdce ultrazvukem.

Laboratorní vyšetření krve a moči – krevní obraz, sedimentace, kompletní biochemie s vyšetřením jaterních a ledvinných funkcí a lipidového metabolismu (bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, urea, kreatinin, kyselina močová, celkový cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, Non HDL cholesterol), vyšetření hladiny cukru v krvi (glykémie) a minerálů v krevním séru. Moč chemicky+sediment.

Pohovor s lékařem nad výsledky provedených vyšetření, konzultace k případné změně životního stylu se zaměřením na minimalizaci rizik vzniku srdečně-cévních onemocnění.