Nemocnost akutními respiračními infekcemi a chřipkou má
v Jihomoravském kraji i nadále stoupající tendenci.

Od 30.1. 2024 platí zákaz návštěvy ve Vojenské nemocnici Brno.

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. V individuálních případech může primář oddělení nebo ošetřující lékař návštěvu povolit.

• všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění
• počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut
• před vstupem na oddělení i před odchodem proveďte hygienickou dezinfekci rukou,

Doporučujeme všem osobám, které přichází do nemocnice dodržovat zásady, které snižují riziko dalšího šíření respiračních infekcí, především:

• před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak
při Vašem odchodu z nemocnice.
• pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění, používejte
ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor.

Prosíme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu.

Žádáme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice.

 
 

Rekonstrukce inženýrských sítí na Rajském dvoře

V areálu nemocnice VN Brno byla zahájena rekonstrukce podzemních inženýrských sítí na Rajském dvoře.
Jedná s o výměnu starých sítí za nové. Dojde k omezení vstupu na Rajský dvůr jako takový a současně i vstupů z Rajského dvora na přilehlá oddělení rehabilitace, ORL a kapitulní síň.
Tímto se omlouváme za částečný diskomfort.
Děkujeme za pochopení. Vedení VNB

 
 

Ambulance funkční diagnostiky, holter a tonoport
jsou přestěhovány do 1. poschodí budovy A
do bývalého očkovacího centra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lékárně u Sv. Kunhuty
se můžete objednat
ke konzultaci
pro odvykání kouření
na tel. čísle: 973 445 553
u PharmDr. Karly Šimíčkové

 
 
 
 

 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci