Vzhledem k nárůstu výskytu respiračních onemocnění
v Jihomoravském kraji včetně onemocnění COVID-19, doporučujeme dodržovat zásady, které snižují riziko dalšího šíření respiračních infekcí, především:

• všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění
• počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut
• před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak při Vašem odchodu z nemocnice,
• pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění, používejte ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor.

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. Prosíme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu. Žádáme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice.
Podmínky návštěv mohou být na jednotlivých odděleních či stanicích dále upraveny.

 
 

Rekonstrukce inženýrských sítí na Rajském dvoře

V areálu nemocnice VN Brno byla zahájena rekonstrukce podzemních inženýrských sítí na Rajském dvoře.
Jedná s o výměnu starých sítí za nové. Dojde k omezení vstupu na Rajský dvůr jako takový a současně i vstupů z Rajského dvora na přilehlá oddělení rehabilitace, ORL a kapitulní síň.
Tímto se omlouváme za částečný diskomfort.
Děkujeme za pochopení. Vedení VNB

 
 

Ambulance funkční diagnostiky, holter a tonoport
jsou přestěhovány do 1. poschodí budovy A
do bývalého očkovacího centra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční provozní doba kantýny
 
 
 
 
V lékárně u Sv. Kunhuty
se můžete objednat
ke konzultaci
pro odvykání kouření
na tel. čísle: 973 445 553
u PharmDr. Karly Šimíčkové

 
 
 
 

 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci