Výměna střešní krytiny na budově B

Na budově lůžkového pavilonu B byla zahájena výměna střešní krytiny. Původní krytina střechy z roku 2006 byla nefunkční
a v havarijním stavu.
Vstupy do budovy lůžkového pavilonu B jsou i nadále v provozu, ale žádáme pacienty vstupující do této budovy,
aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost
informačním cedulím.
Tímto se omlouváme za částečný diskomfort.
Děkujeme za pochopení. Vedení VNB

 
 

Rekonstrukce inženýrských sítí na Rajském dvoře

V areálu nemocnice VN Brno byla zahájena rekonstrukce podzemních inženýrských sítí na Rajském dvoře.
Jedná s o výměnu starých sítí za nové. Dojde k omezení vstupu na Rajský dvůr jako takový a současně i vstupů z Rajského dvora na přilehlá oddělení rehabilitace, ORL a kapitulní síň.
Tímto se omlouváme za částečný diskomfort.
Děkujeme za pochopení. Vedení VNB

 
 

Ambulance funkční diagnostiky, holter a tonoport
jsou přestěhovány do 1. poschodí budovy A
do bývalého očkovacího centra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lékárně u Sv. Kunhuty
se můžete objednat
ke konzultaci
pro odvykání kouření
na tel. čísle: 973 445 553
u PharmDr. Karly Šimíčkové

 
 
 
 

 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci