informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Plán areálu nemocnice

 

 

BUDOVA A

Příz.       Urgentní příjem interní i chirurgický, Chirurgická ambulance, OKL-Mikrobiologie, Rehabilitace,

               CT, Ústavní lékárna, Veřejné WC

1.P         Interní ambulance, Oční ambulance, Radiologie, ORL ambulance i oddělení, Psychologie,

               Psychiatrická ambulance, EKG a odběr krve, Přezkumná komise, Endokrinologická ambulance,

               Ambulance funkční diagnostiky

                 

BUDOVA B

Sekce B1

Příz.        OKL-Biochemie, Hematologie

1.P          Chirurgické oddělení-oper. sály, JIP

2.P          Chirurgické oddělení B

3.P          Interní oddělení C

4.P          Interní oddělení B

5.P          Psychiatrické oddělení

Sekce B2

Příz.       OKL-Biochemie, Hematologie

1.P          Oční oddělení

2.P          Chirurgické oddělení C

3.P          Interní JIP

4.P          Interní oddělení A

5.P          Gastroenterologie,

                 

BUDOVA KOŽNÍHO ODDĚLENÍ

Příz.       Kožní ambulance, Ambulance lékařské kosmetiky

 

BUDOVA C

Příz.       Onkologický stacionář, Rehabilitace

1.P          Neurologická ambulance, EEG, EMG, Neurologická JIP

2.P          Neurologické oddělení

                 

BUDOVA D

Příz.       Prodejna zdravotnických potřeb a pomůcek, Veřejné WC

1.P          Jídelna, Sestra pro sociální péči

2.P          Kuchyň

3.P          Oddělení logistiky, Skupina informatiky

4.P          Ředitelství, Ekonomické oddělení, Pokladna

                 

BUDOVA E

Příz.      Kantýna

1.P         Stomatologická ambulance

                 

BUDOVA F

1.P         Ambulance praktických lékařů

3.P         Ambulance pracovně lékařských služeb

                 

BUDOVA G

Příz.       Veřejná lékárna