informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Regulační poplatky

V souvislosti s aplikací novely zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, a dále v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR k aplikaci zákona o v.z.p., je Vojenská nemocnice Brno povinna vybírat regulační poplatky.

Výše regulačních poplatků je stanovena následovně:

  • 90 Kč specializované ambulance v době mimoordinační.

O povinnosti hradit regulační poplatek rozhodne lékař během návštěvy v ordinaci. Poplatek za vyšetření vybíráme příjmových odborných ambulancích, upřednostňujeme platbu kartou, možná je i platba v hotovosti.

V ojedinělých  případech si můžete vyžádat doklad pro bezhotovostní platbu (fakturu, složenku).

Osvobozeni od regulačních poplatků jsou:

  • Pojištěnci v hmotné nouzi
  • Pojištěnci umístění v dětských domovech nebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • Občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
  • Občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodů ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření aj.)

Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit platným příslušným dokladem.