informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Poděkování, dary

Pomáhejte nám pomáhat.

Prostředků na zkvalitňování péče o pacienty není ve zdravotnictví nikdy dost, proto předem děkujeme všem sponzorům za každý finanční nebo věcný dar, který nám pomáhá zlepšit podmínky pro naše pacienty.

Vaši podporu péče o naše pacienty vnímáme nejen jako projev důvěry v práci týmů zdravotníků na jednotlivých pracovištích, ale také jako závazek.

Pokud jste se rozhodli věnovat finanční nebo věcný dar (konkrétní přístroj, nástroj, pomůcku, materiál a podobně), můžete tak učinit na základě darovací smlouvy, kterou najdete na této stránce. Ve smlouvě můžete vymezit pracoviště, kterému je dar určen, účel použití daru, případně i termín, do kdy musí být dar použit a vyúčtován. Rovněž Vám umožní doložit Vašemu správci daně jeho daňovou odečitatelnost. Váš dar bude oficiálně zaevidován v majetku VNB.

Potřebujete-li bližší informace ohledně poskytnutí finančního či věcného daru ve prospěch naší nemocnice, obraťte se prosím na pracovníky ekonomického oddělení.

 

Kontakt na oddělení

Ing. Eva POSPÍŠILOVÁ

Náměstek pro Ekonomické řízení

+420 973 445 569
epospisolova@vnbrno.cz

 

Smlouva pro poskytnutí finančního daru (fyzická osoba)

Smlouva pro poskytnutí finančního daru (právnická osoba)

Smlouva pro poskytnutí věcného daru (fyzická osoba)

Smlouva pro poskytnutí věcného daru (právnická osoba)