informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Kvalita

Vedení a zaměstnanci  Vojenské nemocnice Brno se věnují soustavnému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a našich pacientů.

Pro zajištění správné praxe definujeme jasná pravidla a zavádíme systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvality poskytované zdravotní péče.
Zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče je řízený dlouhodobý proces.

Program zvyšování kvality je zaměřen nejen na dosažení pevně stanovených cílů, ale především na průběžné kontinuální zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.

Za účelem sledování dosažených zlepšení a dodržování vnitřních předpisů využíváme interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na prevenci rizik v oblastech, jako je např. manipulace s léčivými přípravky, dodržování hygienických předpisů, identifikace pacienta apod.

Vojenská nemocnice Brno je v rámci zajišťování spokojenosti přihlášena do celostátního projektu NEMOCNICE ČR.

Dne 21. října 2022 proběhlo ve Vojenské nemocnici Brno externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Hodnocení bylo realizováno Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. Vojenská nemocnice Brno prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a obhájila Certifikát kvality a bezpečí a platností na 3 roky.