informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Ambulance neurologie

Neurologická ambulance Vojenské nemocnice Brno poskytuje plánovanou dispenzární péči objednaných pacientů i akutní ambulantní péči v širokém spektru onemocnění v oboru neurologie dospělých. Prostorově jsou vyčleněny 2 plánované a 1 akutní ambulance.

Ambulance ordinační hodiny 
Pondělí - pátek

  7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

 

Objednávky lze provést osobně nebo na telefonním čísle: 973 445 460.

Ambulance neurologického oddělení jsou situovány v 1.patře budovy C.

Pro pacienty naší neurologické ambulance nabízíme možnost e-mailové konzultace při změně zdravotního stavu nebo problémech s užívaným lékem.

Pište na adresu neu.amb@vnbrno.cz. Do předmětu zprávy uveďte jméno lékaře, ke kterému chodíte.

U pacientů, kteří dosud nejsou u nás registrováni, vyžadujeme k prvnímu vyšetření doporučení od praktického lékaře nebo od jiného specialisty (eventuelně s přiloženými výsledky předchozích vyšetření). Pořadí pacientů určuje ambulantní lékař, objednání na určitou hodinu je orientační (jde o doporučený čas příchodu do čekárny). Každý pacient se při příchodu do čekárny ohlásí sestře.

Akutní ambulance je mimo jiné vybavena 3 pohodlnými, polohovatelnými transfuzními křesly k aplikaci intravenózních analgetických infuzí v ambulantním režimu u pacientů, kterým jejich zdravotní stav umožňuje docházet k ambulantní léčbě (nutná domluva termínu).

Podávání analgetických infuzí: ve všední dny 7:00-8:00, doba aplikace trvá cca 1 hodinu. Před, během a těsně po aplikaci infuze je pacient pod dohledem naší zdravotní sestry. Čas aplikace infuzí je fixní a odpovídá provozním možnostem a vytíženosti naší akutní neurologické ambulance.

Ultrazvukové duplexní vyšetření extrakraniálního a intrakraniálního cévního řečiště u objednaných a dispenzarizovaných pacientů kvalifikovaným lékařem. U pacientů, kteří nejsou sledovaní v naší ambulanci je nutné doporučení praktického lékaře nebo specialisty.

Ambulance urgentního příjmu - neurologie ordinační hodiny
Pondělí - pátek

7:00 - 7:00

ambulance společná s ambulancí urgentního příjmu interního oddělení v budově A, 1. patro

 

 

EMG ambulance

ordinační hodiny /

MUDr. Jana Puklová

prim. MUDr. Petra Mištríková

Pondělí - pátek

  7:30 - 12:00

12:30 - 14:30

 

Elektrofyziologické laboratoře jsou situovány v 1. patře budovy C.

Objednávky vyšetření EEG a EMG na telefonech 973 445 444 nebo 973 445 408, nutné doporučení lékaře. Před EMG a MEP vyšetřením je nutné informovat sestru o implantovaném kardiostimulátoru nebo o lécích, které pacient užívá na ředění krve (antikoagulancia).

Rozsah vyšetření EMG určí lékař v EMG laboratoři (elektromyografista).

Elektrofyziologický komplement neurologického oddělení zahrnuje následující diagnostiku, kterou disponujeme a provozujeme elektrofyziologické laboratoře:

  • EEG (elektroencefalografie) – nativní vyšetření i po spánkové deprivaci
  • EMG (elektromyografie) – kondukční a jehlová studie, v případě nutnosti specializovaných vyšetření spolupracujeme s neurologickými klinikami v Brně (FN Brno, FN USA)
  • VEP (zrakové evokované potenciály)
  • MEP (motorické evokované potenciály)
  • BAEP (sluchové evokované potenciály)

Kontraindikací EMG vyšetření jsou: zánětlivé procesy a rány v místě vyšetření, stimulace v těsné blízkosti kardiostimulátoru. Obtížně technicky proveditelné je EMG vyšetření u pacientů s otoky dolních končetin, zejména z důvodu limitované výpovědní hodnoty a spolehlivosti vyšetření.

Ceník Neurologického oddělení