informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Archiv veřejných zakázek

Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu elektronický nástroj ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., Usnesení vlády č. 343/2010, 451/2011, 273/2012, ve znění pozdějších předpisů, elektronické tržiště TENDERMARKET (www.tendermarket.cz).

Vzhledem k tomu, že platnost licence elektronických tržišť vyprší dnem 31.3.2017, začala Vojenská nemocnice Brno, od 1.3.2016, využívat národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem.

Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:

Průzkumy trhu (NEN) - Archiv

Veřejné zakázky (NEN) - Archiv

Zakázky nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle Směrnice ředitele Vojenské nemocnice Brno č. B21 Úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb - Archiv