informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Preventivní vyšetření pohybového aparátu - prevence vertebrogenních potíží

Onemocnění pohybového aparátu celosvětově nejvíce přispívají k invaliditě, přičemž ve 160 zemích na světě je hlavní příčinou invalidity bolest v dolní části zad. Muskuloskeletální obtíže výrazně omezují pohyblivost a obratnost, což vede k nižší kvalitě života, předčasnému omezení pracovních schopností a omezení společenského života. Preventivní vyšetření pohybového aparátu je zaměřeno na řešení problémů bolesti zad a pohybového aparátu, umožní odhalení vad držení těla způsobeným pracovním nasazením, věkem či jinými nepříznivými vlivy.

Vyšetření je určeno všem, ale hlavně pracovníkům se sedavým zaměstnáním, vynucenou polohou například ve stoji a pracovníkům s fyzicky namáhavým zaměstnáním.

Obsah:

Cílená anamnéza zaměřená na pohybový systém (úrazy, operace, vrozené a získané vady pohybového aparátu), pracovní a pohybové návyky (pracovní poloha, poloha při spánku, oblékání, typ odpočinku), stres a psychické faktory.

Celkové vyšetření stavu svalů, svalové rovnováhy, kloubů, kůže, podkoží, vyšetření stoje, chůze a statiky, motorických stereotypů, případné ošetření.

Ergonomie pracoviště a denních činností.

Pohovor s lékařem, který v případě nálezu závažnějších odchylek nebo poruch doporučí následný odborný postup. Doporučení cvičebních technik jako prevence bolesti a vadného držení těla.