informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Nadstandardní služby

Nadstandardní pokoje

Ve Vojenské nemocnici Brno je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s telefonem, televizorem, lednicí a dalším vybavením.

Při ubytování na nadstandardním pokoji pacient hradí pouze tuto hotelovou službu. Strava a nezbytný servis související s jeho pobytem v nemocnici jsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění stejně, jako je tomu u pacientů na ostatních lůžkových odděleních nemocnice.

Samoplátci si hradí veškeré náklady v souvislosti s hospitalizací sami. Ubytovaní na nadstandardním pokoji je možné pouze s ohledem na zdravotní stav pacienta a volnou kapacitu.

Budování nadstandardních pokojů chápeme jako jednu ze služeb našim pacientům ke zlepšení jejich pohodlí při hospitalizaci. Zdravotní péči mají všichni pacienti ze zákona garantovánu stejnou.

V případě zájmu o rezervaci nadstandardního pokoje, kontaktujte, prosím, přímo konkrétní pracoviště, kde budete hospitalizováni. Domluvte se, zda je k dispozici tento typ pokoje, jaké jsou podmínky, jaká je cena a sjednejte si rezervaci pokoje.

Seznam nadstandardních pokojů