informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Vedení nemocnice

 

plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL
Ředitel nemocnice
+420 973 445 555
pkral@vnbrno.cz

     

Ing. Eva POSPÍŠILOVÁ dočasně neobsazeno
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči
+420 973 445 569 +420 973 445 672
epospisilova@vnbrno.cz  

 

     

plk. Ing. Viktor HANÁČEK PhDr. Radka POKOJOVÁ Ph.D.
Náměstek ředitele pro logistiku Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese
+420 973 445 653 +420 973 445 515
vhanacek@vnbrno.cz rpokojova@vnbrno.cz

 

   

pplk. PharmDr. Michal MLČOCH mjr. Ing. Miroslav TOMAŠOVIČ
Náměstek ředitele pro farmacii Náčelník skupiny krizového řízení
+420 973 445 543 +420 973 445 649
mmlcoch@vnbrno.cz mtomasovic@vnbrno.cz

 

     

pplk. MUDr. Stanislav MIHOLA plk. MUDr. Jiří NAVRÁTIL
Primář interního oddělení Primář chirurgického oddělení
+420 973 445 401 +420 973 445 622
smihola@vnbrno.cz jnavratil@vnbrno.cz

 

     

plk. MUDr. Hana KARAOVÁ MUDr. Petra TESAŘÍKOVÁ
Primářka ARO Primářka psychiatrického odd.
+420 973 445 582 +420 973 445 531
hkaraova@vnbrno.cz ptesarikova@vnbrno.cz

 

   

PhDr. Jiří BRANČÍK plk. MUDr. Libor VAŠINA
Primář odd. klinické psychologie Primář neurologického odd.
+420 973 445 591 +420 973 445 572
jbrancik@vnbrno.cz lvasina@vnbrno.cz

 

   

MUDr. Jindřich RUTTA RNDr. František ŠPRTA
Primář kožního oddělení Primář OKL
+420 973 445 656 +420 973 445 443
jrutta@vnbrno.cz fsprta@vnbrno.cz

 

   

MUDr. Michal ZAVADIL pplk. MUDr. Richard VOJTEK
Primář ORL Primář očního oddělení
+420 973 445 615 +420 973 445 588
mzavadil@vnbrno.cz rvojtek@vnbrno.cz

 

     

MUDr. Tomáš PEŠEK pplk. MUDr. Jiří JANČÍK
Primář oddělení rehabilitace a léčebné fyziatrie Primář RDG
+420 973 445 420 +420 973 445 594
tpesek@vnbrno.cz jjancik@vnbrno.cz