informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Interní protikorupční program VN Brno

Směrnice protikorupčního programu Vojenské nemocnice Brno

Protikorupční jednání lze nahlásit Vojenské nemocnici Brno: protikorupci@vnbrno.cz,

nebo přímo Ministerstvu spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/

Zabezpečený formulář pro učinění oznámení https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

KONTAKTY:

Vedení nemocnice

plk. gšt. MUDr. Václav MASOPUST Ph.D.,MBA, LL.M, DBA Ředitel +420 973 445 555 vmasopust@vnbrno.cz
plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL Náměstek pro LPP +420 973 445 672 pkral@vnbrno.cz

Ing. Eva POSPÍŠILOVÁ

Náměstek pro ekonomické řízení +420 973 445 569 epospisolova@vnbrno.cz

plk. Ing. Viktor HANÁČEK

Náměstek pro logistiku +420 973 445 653 vhanacek@vnbrno.cz

PhDr. Radka POKOJOVÁ Ph.D.

Náměstek pro nelékařské zdravotnické profese +420 973 445 515 rpokojova@vnbrno.cz

mjr. PharmDr. Michal MLČOCH

Náměstek pro OFZT +420 973 445 543 mmlcoch@vnbrno.cz

 

Primáři a vedoucí oddělení

     
mjr. Ing. Miroslav TOMAŠOVIČ NSKŘ +420 973 445 649 mtomasovic@vnbrno.cz

pplk. MUDr. Stanislav MIHOLA

Primář interního oddělení

+420 973 445 401

smihola@vnbrno.cz

pplk. MUDr. Jiří NAVRÁTIL

Primář chirurgického odd.

+420 973 445 622

jnavratil@vnbrno.cz

plk. MUDr. Hana KARAOVÁ

Primářka ARO

+420 973 445 582

hkaraova@vnbrno.cz

MUDr. Petra TESAŘÍKOVÁ

Primářka psychiatrického odd.

+420 973 445 531

ptesarikova@vnbrno.cz

PhDr. Jiří BRANČÍK

Primář odd. klinické psychologie

+420 973 445 591

jbrancik@vnbrno.cz

plk. MUDr. Libor Vašina

Primář neurologického odd.

+420 973 445 572

lvasina@vnbrno.cz

MUDr. Jindřich RUTTA

Primář kožního oddělení

+420 973 445 656

jrutta@vnbrno.cz

RNDr. František ŠPRTA

Primář OKL

+420 973 445 443

fsprta@vnbrno.cz

MUDr. Michal ZAVADIL

Primář ORL

+420 973 445 615

mzavadil@vnbrno.cz

pplk. MUDr. Richard VOJTEK

Primář očního oddělení

+420 973 445 588

rvojtek@vnbrno.cz

MUDr. Tomáš PEŠEK

Primář rehabilitačního odd.

+420 973 445 420

tpesek@vnbrno.cz

pplk. MUDr. Jiří JANČÍK

Primář RDG

+420 973 445 594

jjancik@vnbrno.cz

MUDr. Dagmar KADLECOVÁ

Oddělení nemocí z povolání

+420 973 445 404

dkadlecova@vnbrno.cz

 

 

 

 

Životopisy:

plk. gšt. MUDr. Václav MASOPUST Ph.D., MBA, LL.M, DBA

plk. gšt. MUDr. Petr KRÁL

Ing. Eva POSPÍŠILOVÁ

plk. Ing. Viktor HANÁČEK

PhDr. Radka POKOJOVÁ PhD.

mjr. PharmDr. Michal MLČOCH

 

Poradci a poradní orgány:

2. pololetí 2023

1. pololetí 2023

2. pololetí 2022

1. pololetí 2022

2. pololetí 2021

1. pololetí 2021

2. pololetí 2020

1. pololetí 2020

2. pololetí 2019

1. pololetí 2019

2. pololetí 2018

1. pololetí 2018

2. pololetí 2017

1. pololetí 2017