informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Program testování tělesné zdatnosti

Vyšetření, které Vám pomůže přesně nastavit Vaši optimální zátěž při různých sportovních aktivitách.

Je určeno pro všechny aktivní, rekreační a začínající sportovce, kteří pravidelně navštěvují posilovnu, fitcentra nebo se věnují běhání, cyklistice a dalším sportům.

Obsah:

Cílená anamnéza – výskyt kardiovaskulárních onemocnění v rodině (infarkty, vysoký krevní tlak), prodělané srdeční choroby, další možná ovlivňující onemocnění jako například časté angíny v dětství, rozbor rizikových faktorů v zaměstnání, v aktivitách.

Cílené fyzikální vyšetření lékařem celkového zdravotního stavu doplněné podrobným vyšetřením srdce, plic a cévního systému.

EKG, krevní tlak, puls.

Spiroergometrické vyšetření – zátěžový test, podrobné prověření kardiovaskulární soustavy a stanovení zátěžové tolerance a možných limitujících faktorů.

Měření podílu tělesného tuku.

Laboratorní vyšetření krve – krevní obraz, sedimentace, kompletní biochemie s vyšetřením jaterních a ledvinných funkcí a lipidového metabolismu (bilirubin, ALT, AST, ALP, GMT, urea, kreatinin, kyselina močová, celkový cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, Non HDL cholesterol), vyšetření hladiny cukru v krvi (glykémie) a minerálů v krevním séru.

Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření a doporučení pro nastavení optimální zátěže při pohybových aktivitách.