informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Centrální odběr krve a EKG

 

Vedoucí sestra:

Soňa Janáková

Odběrovna 973 445 445
EKG 973 445 558
     
  Ambulance ordinační hodiny
  Pondělí - pátek 7:00 – 15:00

 

Upřesnění pro pacienty

 

7:00 - 9:00

Pacienti se žádankou označenou STATIM
Příslušníci AČR

Žadatelé – výjezdy AČR, Policie ČR, Hasiči budoucí studenti Vojenských škol

Diabetici
Pacienti se žádankou na vyšetření GLYKEMICKÉ KŘIVKY
Pacienti se žádankou na vyšetření, které se provádí mimo VN Brno

9:00 - 15:00 Ostatní pacienti na běžné odběry krve, biologického materiálu.
Výše jmenované skupiny pacientů a žadatelů je upřednostňována i během celé  pracovní doby
   

Pracoviště se nachází v budově A, 1. parto.

Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání a být plynule ošetřeni, prosíme, při příchodu si odeberte pořadové číslo a dodržujte provozní dobu.

Centrální odběr krve zajišťuje

COK zajišťuje odběr biologického materiálu (krve), příjem biologického materiálu (moč, stolice na OK, parazity, kalprotektin), rozvoz biologického materiálu (dopravní skupina VN Brno) mimo naši nemocnici do specializovaných laboratoří.  Odběry zajišťujeme nejen ambulantním pacientům VN Brno, ale i externích lékařů.

Odběry jsou prováděny vakuovou odběrovou soupravou (jehla, zkumavka).

Co by měl pacient znám před odběrem krve

Lačnost znamená – od půlnoci nejíst, ráno před odběrem vypít 250 ml. neslazené vody nebo hořkého čaje (ne černý a zelený). 12 hod. před odběrem nejezte tučná jídla, nepijte kávu a sladké nápoje.

Není vhodné provádět plánované odběry krve po noční směně.

Předložte platnou žádanku na odběr krve označenou razítkem lékaře a platný průkaz pojištěnce.

Oznamte personálu: alergii na dezinfekční prostředky, náplast, popř. upozorněte na nevolnost při odběrech krve.

Pokud je žádanka označená STATIM, máte přednostní právo.

Mezi speciální odběry patří i odběr krve na vyšetření:

 

Pokyny k vyšetření OGTT (orální glukózový toleranční test)

Tento odběr se provádí denně. Pacient musí přijít mezi 7:00 – 7:15 hod. a ohlásí se přímo u sestry. První odběr se provede nalačno, poté pacient vypije připravený roztok glukózy a posadí se před odběrovnu. Druhý odběr se provede za 2 hodiny od vypití roztoku. Po celou dobu vyšetření je pacient v klidu. Doporučujeme vzít si sebou tisk nebo knihu na čtení.

Pokyny pro vyšetření C peptid nalačno a po jídle

Tento odběr se provádí denně pouze do 9:00 hod.. První odběr se provede nalačno, poté pacient sní předem připravenou svačinu tj. 2 rohlíky, sýr-Lučinu 125 mg. Pít smí jen neslazené nápoje. Druhý odběr se provede za 1 hodinu od snězení svačiny. Po celou dobu vyšetření je pacient v klidu. Doporučujeme vzít si sebou tisk nebo knihu na čtení.

 

EKG

Nachází se v budově A, 1. patro.

Ambulance EKG zajišťuje zhotovení záznamu jak ambulantním, tak i lůžkovým pacientům VN Brno, ale i pacientům externích lékařů.

EKG je natáčeno přístrojem Schiller AT 2 plus.

Co by měl pacient znát před zhotovením záznamu EKG

Před vyšetřením není potřeba dodržovat žádný speciální režim. Je vhodné být v klidu, a pokud jste právně vyběhl(a) schody, trochu se vydýchat, aby srdce pracovalo ve svém běžném, klidovém režimu.

Na vyšetření si přineste platnou žádanku na EKG označenou razítkem lékaře a platný průkaz pojištěnce.

Při příchodu si odebere pořadové číslo.

Pokud je žádanka označená STATIM, máte přednostní právo.