informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Pracoviště nemocí z povolání

 

Lékařka:

MUDr. Dagmar Kadlecová

dkadlecova@vnbrno.cz

 

973 445 404

Všeobecná sestra:

Lenka Ondráčková

onzp@vnbrno.cz

 

973 445 621

   

 

Ambulantní pracoviště zajišťuje komplexní pracovně-lékařskou péči pro příslušníky Armády České republiky a civilních pracovníků organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo obrany. Specializuje se na vyšetření zaměstnanců pracujících ve významně rizikovém pracovním prostředí včetně hodnocení zvláštní zdravotní způsobilosti (hasiči, pyrotechnici). V rámci vstupních či periodických zdravotních prohlídek hodnotí jejich zdravotní stav a způsobilost vykonávat tyto rizikové práce v souladu s platnou legislativou.
Cestou pracoviště je možné vyšetřit pracovníky resortu ministerstva obrany s podezřením na nemoc z povolání. Definitivní posouzení a přiznání nemoci z povolání je plně v kompetenci oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice Praha, které je jediným hlásícím střediskem pro resort.