informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření ve Vojenské nemocnici zajišťuje oddělení klinických laboratoří (OKL)

OKL má dostatečnou kapacitu, aby mohlo nabídnout své široké spektrum vyšetření biochemických, hematologických, imunologických, mikrobiologických, virologických i toxikologických, všem zájemcům. Vyšetření jsou prováděna ve špičkové kvalitě s velmi krátkým časovým intervalem mezi příjmem vzorku a vydáním výsledků.

Služby nabízíme pro zájemce z řad:

  • praktických lékařů (poskytujeme odběrové soupravy a zajišťujeme svoz materiálu)
  • organizací zajišťující preventivní prohlídky
  • čekatelů na předoperační vyšetření (i na počkání)
  • samoplátců

Veškeré údaje o OKL Vojenské nemocnice Brno, včetně seznamu všech vyšetření a kompletního seznamu kontaktů na všechny pracovníky, jsou součástí dokumentu: Laboratorní příručka.

Kontakty: Oddělení klinických laboratoří