informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Lůžkové oddělení

JIP:  poskytuje vysoce specializovanou péči o nemocné s akutním ohrožením života  je vybavena  nejmodernější  technikou zajišťující monitorování a léčení kriticky nemocných  pacientů.

Vedoucí lékař:     pplk. MUDr. Tomáš Kara

Staniční sestra:   Bc. Ivana Dvořáčková

 

Oddělení A   je určené k telemetrickému monitorování  pacientů s diagnostikou - léčba interních onemocnění se zaměřením  na kardiovaskulární onemocnění.
Na stanici je k dispozici jeden nadstandardní pokoj.

Vedoucí lékař:     MUDr. Petr Slabý

Staniční sestra:   Hana Hanáková, DiS.

 

Oddělení B  slouží k diagnostice  a  léčbě interních onemocnění se zaměřením  na  gastroenterologii, diabetologii  hematologii.
Na stanici jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař:     mjr. MUDr. Tereza Šťastová

Staniční sestra:   Bohumila Kořínková

 

Oddělení C   umožňuje diagnostiku a léčbu  interních  onemocnění se zaměřením na všeobecnou internu.
Na stanici jsou k dispozici dva nadstandardní pokoje.

Vedoucí lékař:     MUDr. Martina Coufalová

Staniční sestra:   Alice Roštíková

 

Na všech stanicích interního oddělení je možné telemetricky monitorovat  pacienty s poruchou srdečního rytmu.

Na interním oddělení jsou k dispozici nadstandardní pokoje.