informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Stáže a vzdělávání

Individuální praxe studentů

Studentům oborů se zdravotnickým zaměřením, kteří mají zájem o individuální praxi, umožňujeme absolvovat ji na vybraných pracovištích naší nemocnice.

Praxe je realizována vždy na základě smluvního vztahu mezi Vojenskou nemocí Brno a příslušnou vzdělávací institucí – vysokou, vyšší odbornou či střední školou (dále jen školou).

Studenti, kteří studují na: MU Brno, SOŠ a VOŠZ Merhautova Brno, VOZŠ Kounicova Brno, UO Brno, UO FVZ Hradec Králové, SZŠ a VOŠ zdrav. Zlín, VOŠ a SŠ Boskovice, realizují praxi na základě uzavřeného dlouhodobého smluvního vztahu tzv. rámcové smlouvy.

Studenti všech ostatních škol realizují praxi vždy na základě individuální Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů.

Pro urychlení oboustranného jednání doporučujeme řídit se následujícími pokyny:

  • vyplnit Žádost o vykonání studijní praxe (formulář ke stažení) a zaslat ji e-mailem kontaktní osobě
  • studenti 4. a vyšších ročníků předjednat lékařskou praxi s primářem příslušného oddělení včetně termínu
    (u ošetřovatelské a jiné nelékařské praxe není nutné) po odsouhlasení požadavků zajistit individuální smlouvu/dohodu o studijní praxi vydanou příslušnou školou/univerzitou (v případě, že škola/univerzita nemá uzavřenou smlouvu rámcovou)
  • týden před nástupem na individuální praxi kontaktovat vedoucího pracoviště k upřesnění podmínek nástupu

Kontaktní osoba:

Bc. Petra Ferenčáková, DiS. asistentka NŘ - nrsekretariat@vnbrno.cz

Na praxi nelze nastoupit bez platného smluvního vztahu. Taková praxe je nezákonná, se všemi právními důsledky, vyplývajícími ze zákona č. 372 / 2011 Sb. (zákon o zdravotních službách), v platném znění. Včasné zajištění je odpovědností studenta, je třeba počítat s časovou prodlevou z administrativních důvodů.

Při prvním osobním kontaktu je příslušný vedoucí pracovník oddělení povinen ověřit si, dle průkazu totožnosti a indexu studenta, že tento je skutečně řádným studentem příslušné školy a má oprávnění nastoupit na praxi.

Podmínkou realizace je zdravotní stav bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a dodržování dezinfekce rukou a používání OOPP.

Ceník placených odborných stáží