informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Hodnocení spokojenosti pacientů

Spokojenost pacientů je zjišťována formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a vhazovány do schránek, které jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích. Hlasovat lze i elektronicky.

Vojenská nemocnice Brno je v rámci zjišťování spokojenosti přihlášena do celostátního projektu NEMOCNICE ČR.

Ocenění v roce 2023

 

 

 

Ocenění v roce 2015 

 

 

 

Ocenění v roce 2014

 

 

 

Ocenění v roce 2013

 

 

 

Ocenění v roce 2012

 

 

 

Ocenění v roce 2011