informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Oční preventivní prohlídka

Pro řešení problémů z nadměrného zatěžování zrakového systému. Oči jsou pro většinu z nás hlavní pracovní nástroj.

Vyšetření je určeno všem, kteří často a dlouho pracují na počítači. Všem, jejichž profese klade přísné nároky na kvalitu zraku. U věkové skupiny nad 40 let se zaměřením na záchyt glaukomu (zelený zákal).

Obsah:

Cílená anamnéza – výskyt očních chorob v rodině, prodělané oční nemoci, zrakové vady a jejich případná korekce, zaměstnání a pracovní návyky, celková onemocnění ovlivňující zrak.

Vyšetření předního segmentu oka i očního pozadí – základní oční vyšetření na štěrbinové lampě, Shirmerův test, vyšetření stavu zrakového nervu, očních cév a sítnice.

Vyšetření nitroočního tlaku (včasný záchyt zeleného zákalu).

Vyšetření zorného pole – počítačová perimetrie (odhalení i minimálních poruch zrakového nervu).

Vyšetření barvocitu.

Kontrola brýlové korekce.

OCT – optická koherenční tomografie sítnice a zrakového nervu (moderní metoda, která podrobně a neinvazivně zobrazuje stav sítnice a zrakového nervu a pomáhá odhalit časné projevy některých očních onemocnění).

Pohovor s lékařem nad výsledky vyšetření a doporučení, jak pečovat o oči.