informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Kariéra

Personální oddělení: Bc. Petra Ondrášková   Pracovní doba
  email:     personalni@vnbrno.cz   Pondělí    6:00 - 15:30
  mobil:     702 263 366    Úterý        6:00 - 12:30
  telefon:   973 445 549   Středa      6:00 - 15:30
      Čtvrtek     6:00 - 14:30
      Pátek        6:00 - 14:30

 

Pro nemocnici hledáme:

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene v oboru chirurgie - možnost DPČ.

Lékaře/ku - absolventa na oddělení ortopedie

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene v oboru vnitřní lékařství - možnost DPČ.

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene v oboru neurologie – možnost DPČ.

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene v oboru oftalmologie - na celý nebo částečný úvazek.

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene v oboru radiologie - možnost DPČ.

Lékaře/ku se specializací v oboru stomatologie.

Lékaře/ku se specializací nebo po absolvování kmene na oddělení anesteziologicko-resuscitační možnost DPČ

Biomedicínského inženýra na oddělení OFZT. 

Sestra do ambulance neurologického oddělení

Všeobecné nebo praktické sestry do směnného provozu na lůžková oddělení interny.

Všeobecné sestry na oddělení interna a neurologie JIP – specializace výhodou.

Všeobecná sestra na oddělení chirurgie JIP.

Sanitáře(řku) na interní oddělení - lůžkové oddělení

Sanitáře(řku) na neurologické oddělení - lůžkové oddělení

Centrální sanitáře na noční směny – DPČ, DPP. Sanitářský kurz nebo absolvovaná část studia v akreditovaných studijních oborech uskutečňovaných SŠ a VŠ podmínkou.

Kuchaře/ku do ústavní kuchyně - úvazek 1,0

Pomocná pracovní síla do ústavní kuchyně

Provozní elektrikář 

Revizní technik


 

Podpora zaměstnanců ve VNB si klade za cíl vyjít vstříc potřebám zaměstnanců, především zdravotníků, kteří jsou v průběhu poskytování zdravotních služeb vystaveni stresu a fyzické zátěži, a umožnit jim získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení, zlepšit vztahy na pracovištích a podpořit i jiné aktivity vedoucí k relaxaci a pozitivnímu přístupu k pacientům i kolegům a kolegyním.

Vzhledem k povaze práce nemocničního personálu, která je orientována na pomoc druhým, působí program podpory zdraví v první řadě jako prevence syndromu vyhoření. Podpora zdraví zaměstnanců současně z krátkodobého hlediska snižuje počet nákladných a personálně náročných absencí, z širšího pohledu přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců, k loajálnosti ve vztahu k zaměstnavateli, a tudíž i preventivně vůči nežádoucí fluktuaci zaměstnanců.

 

Zdravý, spokojený a hlavně duševně vyrovnaný zaměstnanec má lepší předpoklady poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům nemocnice.

 

 

FINANČNÍ BENEFITY

platové ohodnocení dle nařízení vlády 341/2017 Sb.

zvláštní příplatky a odměny, proplácení přesčasů

příspěvek na závodní stravování – výběr ze tří jídel

příspěvek na penzijní připojištění

 

PODPORA ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

aktivní podpora dalšího vzdělávání, možnost účasti na kongresech a stážích

vysoký potenciál odborného růstu

 

 

jistota stabilního zaměstnání ve státní organizaci

příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení

5 týdnů dovolené

možnost zkráceného úvazku

finanční dary při životních výročích a při odchodu do starobního, předčasného či invalidního důchodu