Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Pojišťovny
Sponzoři
Interní protikorupční
program VN Brno
Veřejné zakázky
  Potraviny
  Archiv veřejných zakázek
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
   

Veřejné zakázky

 
   
Zakázky podlimitní a nadlimitní nepodléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno uveřejňuje na:
 
Věstníku:
portál Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je jednotným místem pro uveřejňování základních informací
o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen Zákon).
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
 
Profilu zadavatele:
portál Profil zadavatele slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům, či osobám zajímajícím se o zakázky zadávané Vojenskou nemocnicí Brno.
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/
http://vnbrno.profilzadavatele.cz/

https://nen.nipez.cz/
 
Zakázky na komodity podléhající centralizovanému zadávání Vojenská nemocnice Brno pořizuje cestou:
 
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
http://www.uvn.cz
 
Armádní Servisní p.o.
http://www.as-po.cz
 
Vojenská nemocnice Brno využívá pro zadávání veřejných zakázek a průzkumu trhu
elektronický nástroj ve smyslu Zákona, Usnesení vlády č. 467/2017, ve znění pozdějších předpisů,
národní elektronický nástroj NEN (https://nen.nipez.cz/), jako nástroj garantovaný státem.
Následující ID použijte pro vyhledání na uvedeném elektronickém nástroji:
 
Průzkumy trhu (NEN)
ID Název
   
   
 
Veřejné zakázky (NEN)
ID Název
N006/21/V00032401 Tiskárny Laser Jet 5ks
N006/21/V00032467 Profylaxe LAN
N006/21/V00032471 Oprava kamerového systému
N006/21/V00032367 Malířské a natěračské práce 2022-2023
N006/21/V00033027 Mytí oken 2022-2023
N006/21/V00033392 Nákup PVC materiálu na opravu podlahy CHIR JIP a OS
N006/22/V00000689 Výběr administrátora pro organizaci zadávacích řízení v rámci projektu – rozvoj a modernizace VN Brno
N006/22/V00006905 Oprava a modernizace EPS
N006/22/V00007139 Tiskárny HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
N006/21/V00004077 Výběr zpracovatele REACT EU
N006/21/V00005983 Software pro očkovací centrum
N006/21/V00005244 Laboratorní informační systém (LIS)
N006/21/V00006381 Rychlovarná konvice 30x
N006/21/V00006443 SQL server standart 2019
N006/21/V00006811 Software pro stravovací provoz
N006/21/V00007849 Tiskárny Laser Jet 10 ks
N006/21/V00009213 Výběr administrátora stavební úpravy lékárny 46mil
N006/21/V00009370 Výběr zhotovitele opravy sanace Malý dvůr
N006/21/V00010541 Výběr zhotovitele PD technologické zařízení VN (klima)
N006/21/V00010844 Tiskárna HP LaserJet 5x
N006/21/V00012274 PD přemístění odpařovací stanice na kapalný kyslík
N006/21/V00012957 Výběr administrátora rekonstrukce technologií zařízení bud.1.,2.,15.
N006/21/V00013753 Tiskárny HP LaserJet Enterprise 2 ks
N006/21/V00014277 Tonery 2021-2023
N006/21/V00015156 Stavební úpravy nemocniční lékárny - realizace
N006/21/V00017592 Studie úprav urgentu
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER laboratorní
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER nábytek
N006/21/V00019217 Stavební úpravy nemocniční lékárny -INTERIER sedací
N006/21/V00023610 Analýza klinických dat
N006/21/V00025823 PD okna, fasáda E,F a střecha B
N006/21/V00021583 Technologie (varna)
N006/21/V00021583 Technologie (vzduchotechnika)
N006/21/V00027983 Office 2021
N006/21/V00028051 Zhotovitel rozvodů kuchyně
N006/21/V00029570 Oprava podlah v areálu VN
 
Zakázky nepodléhající centralizovanému zadávání jsou pořizovány dle Směrnice ředitele Vojenské nemocnice Brno č. B21 Úplatné nabývání majetku, pořizování stavebních prací a ostatních služeb.
 
ID Název
  BOZP lékárna
  TDI lékárna
  Revize tlakových a plynových zařízení
  Pojištění letního tábora KCVV 2021
  Provedení stavebních prací na REH
  Odstranění graffiti
  Koordinace řemesel kuchyň
  Raut KCVV 2021
  Oprava vstupu kantýny
  Plynofikace kuchyně
  Dodávka lednice, MW, fén
  Služba pronájem vrátnice
  Služba oprava podlahy kožní
  Služba oprava spojky CITROEN
  Dodávka PD klimatizace pro RTG
  Dodávka revize PD stavební úpravy lékárny
  Výměna ZIS na REH a nový rozvaděč na Rajském dvoře
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci