Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Pojišťovny
Sponzoři
Interní protikorupční
program VN Brno
Veřejné zakázky
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Vedení nemocnice

 
   
plk. MUDr. Martin Stračár
ředitel
 
MUDr. Tomáš Pešek
náměstek ředitele
pro léčebně preventivní péči 
primář oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace
 
plk. Ing. Viktor Hanáček  
náměstek ředitele
pro logistiku
mjr. PharmDr. Michal Mlčoch
náměstek ředitele pro farmacii
Ing. Eva Pospíšilová
náměstek ředitele
pro ekonomické řízení
 
mjr. Ing. Miroslav Tomašovič
náčelník
skupiny krizového řízení
 
PhDr. Radka Pokojová PhD.
náměstek ředitele
pro nelékařské zdravotnické profese
 
MUDr. Petra Mištríková
primářka neurologického oddělení

 
plk. MUDr. Martin Oberreiter 
primář chirurgického oddělení

 
pplk. MUDr. Stanislav Mihola
primář interního oddělení

 
MUDr. Michal Zavadil
primář ORL oddělení
 
MUDr. Petra Tesaříková
primářka
psychiatrického oddělení

 
MUDr. Jindřich Rutta
primář kožního oddělení

 
RNDr. František Šprta
primář
odd. klinických laboratoří

 
PhDr. Jiří Brančík
primář
oddělení klinické psychologie

 
pplk. MUDr. Jiří Jančík
primář
radiodiagnostického oddělení

 
plk. MUDr. Hana Karaová 
primářka ARO oddělení
pplk. MUDr. Richard Vojtek
primář očního oddělení
   
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci