ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Oddělení klinické psychologie

 
   
Primář: PhDr. Jiří Brančík
Psychologové Mgr. Josef Bejček
  Mgr. Magda Devátová
  Mgr. Hana Synková
  Mgr. Helena Dokoupilová
  Mgr. Martina Kunovská
  Mgr. Kamila Šiffelová
  Mgr. Kateřina Smutná
Laboranti: Jan Švábík
  Mgr. Eva Palupová
Sekretářka: Danuše Kulíšková
 
 

Lékařsko psychologické oddělení Vojenské nemocnice v Brně je pracoviště s dlouhou tradicí. Zabýváme se jak výběrem specialistů pro různé profese, tak činností v oblasti klinické psychologie – psychologickou diagnózou osobnosti i psychoterapií. Všechny uvedené služby jsou realizovány v rámci AČR i u civilní klientely. Na oddělení působí tým odborníků s patřičnými atestacemi a akreditacemi zaručující odpovídající profesionální úroveň. Technicky oddělení disponuje výpočetní technikou, která umožňuje maximálně objektivní přístup k vyšetřovaným osobám.

V současnosti poskytujeme tyto služby :

Psychodiagnostika osobnosti
Převládá psychologický rozbor a diagnostika osobnosti a jejích poruch, duševních onemocnění, poruch interpersonálních vztahů; posuzování schopností včetně intelektu, jejich narušení v důsledku úrazů, organických onemocnění.

Psychoterapie
Praktikuje se individuální a částečně i skupinová psychoterapie, konsiliární a poradenská činnost /řešení osobních a rodinných problémů/, krizové intervence. V rámci psychoterapie nácvik relaxačních metod.

Psychologický výběr specialistů pro náročné profese
Psychologicky jsou vyšetřováni uchazeči o výkon profese vojáka z povolání, žadatelé o studium na vojenských středních i vysokých školách. V rámci výběru uchazečů provádíme posuzování psychické způsobilosti a výběr specialistů pro výkon profesí – řidiči vojenských i civilních vozidel, vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, pyrotechnici, učitelé autoškoly, v případě potřeby též pro civilní sektor. Pro potřeby AČR provádíme psychologickou diagnostiku osobnosti žadatelů o zařazení do speciálních jednotek – např. BRN, pozorovatelé OSN, zahraniční mírové mise.

Je provozována soudně znalecká činnost se specializací v klinické psychologii.

Jsme držiteli Akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Provádíme dopravně psychologické vyšetření:

1) pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace (profesní způsobilost)
• nákladní doprava (skupiny C1+E, C nebo C+E), včetně přepravy nebezpečného nákladu (ADR)
• autobusová doprava (skupiny D1+E, D nebo D+E)
• učitelé autoškol - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

2) řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě, užívající modré výstražné světlo

3) pro účely vrácení řidičského oprávnění
vybodovaní řidiči
řidiči se zákazem činnosti (řízení)
řidiči "v podmínce"

4) na žádost praktického lékaře

Nabízíme profesionální přístup, ve většině případů vyhotovení zprávy ihned po vyšetření.

Objednávky a bližší informace o dopravně psychologickém vyšetření na telefonu 973 445 550 nebo na psychologie@vnbrno.cz .
 

Ceník psychologických vyšetření cena celkem
   
Dopravně psychologické vyšetření řidiče 1800 Kč s DPH
   
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 550
Fax: 973 445 550
e-mail: psychologie@vnbrno.cz
   
Primář: 973 445 591
e-mail: jbrancik@vnbrno.cz
   
Psychologové:  
Mgr. Josef Bejček 973 445 501, e-mail: jbejcek@vnbrno.cz
Mgr. Magda Devátová 973 445 489, e-mail: mdevatova@vnbrno.cz
Mgr. Hana Synková 973 445 431, e-mail: hsynkova@vnbrno.cz
Mgr. Veronika Fuchsová 973 445 422, t.č. nepřítomna
Mgr. Helena Dokoupilová 973 445 550, e-mail: hdokoupilova@vnbrno.cz
Mgr. Martina Kunovská 973 445 422, e-mail: mkunovska@vnbrno.cz
Mgr. Kateřina Smutná 973 445 422, e-mail: ksmutna@vnbrno.cz
Mgr. Kamila Šiffelová 973 445 550, e-mail: ksiffelova@vnbrno.cz
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci