Práva pacientů
Vnitřní řád
Informace pro pacienty
Informovaný souhlas
Spokojenost pacientů
Podání a vyřízení žádostí
o poskytnutí informací
Pohotovost - LPS
Služby v areálu
Regulační poplatky
Ceník služeb
Sociální služby
Informace pro návštěvníky
Rádce pacienta
Ochrana osobních
údajů-GDPR
 
 
 
 
   

Pacienti

 
   

Vojenská nemocnice slouží svému účelu již 230 let (založena r. 1784), přičemž od r. 1994 jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR. Poskytuje zdravotní služby nejen příslušníkům ozbrojených sil, ale je dlouhodobě otevřena i široké veřejnosti a má své nezastupitelné místo v regionálním poskytování zdravotní péče.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci