ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

ORL oddělení

 
   
Primář: MUDr. Michal Zavadil
Zástupce primáře: pplk. MUDr. Pavel Hort
Lékaři oddělení:  MUDr. Josef Straka
  MUDr. Ivana Bezděková
  MUDr. Hana Binková, Ph.D
  MUDr. Jana Vačkářová
  MUDr. Erika Procházková
  MUDr. Ľudmila Valentovičová
  MUDr. Daniela Míčková
  MUDr. Veronika Andrisová
  MUDr. Hišam Aliwi
Vrchní sestra: Helena Zemanová
 
 

Ambulance a ambulantní doba:

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Všeobecná ORL
ambulance
7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00 7:30 - 15:00
Onkologie hlavy a krku
MUDr. Hana Binková, Ph.D
Prim. MUDr Michal Zavadil
13:00 - 14:30        
Rinologická a thyreoidální
Prim.
MUDr. Michal Zavadil
MUDr. Pavel Hort
  13:00 - 14:30      
Otologická
Doc.  MUDr. Josef Plch, CSc.
Prim. MUDr Michal Zavadil
    13:00 - 14:30    
Rinologická
MUDr. Josef Straka
MUDr. Pavel Hort
      13:00 - 14:30  
Otoneurologická
MUDr. Erika Procházková
  8:00 - 12:30      
Výdej sluchadel
MUDr. Ivana Bezděková
MUDr. Jana Vačkářová
13:00 - 15:00     13:00 - 15:00  
Audiometrické vyšetření 8:00 - 13:00

13:00 - 14:00
hospitalizovaní
a objednaní pac.
8:00 - 13:00

13:00 - 14:00
hospitalizovaní
a objednaní pac.
8:00 - 13:00

13:00 - 14:00
hospitalizovaní
a objednaní pac.
8:00 - 13:00

13:00 - 14:00
hospitalizovaní
a objednaní pac.
8:00 - 13:00

13:00 - 14:00
hospitalizovaní
a objednaní pac.
Do specializovaných ambulancí a všeobecné ambulance ORL se předem
objednejte na tel.č. 973 445 536.
 

ORL oddělení se dělí na ambulantní a lůžkový trakt.
ORL oddělení bylo akreditované pro postgraduální vzdělávání lékařů oboru ORL ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Ambulance:

 • Vyšetření ambulantních pacientů odeslaných praktickými lékaři a specialisty
 • Specializované poradny v určené hodiny (viz.tabulka výše) na ORL ambulanci:
poradna pro onkologii hlavy a krku, rinologická, thyreoidální, otologická, otoneurologická
 •

Vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie) a výdej sluchadel

 •

Endoskopická vyšetření v místním znecitlivění ( rinoepifaryngoskopie, laryngoskopie)

 • Vstupní a zákonem nařízené preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku hluku
 

Na lůžkovém oddělení provádíme:

 • Operace štítné žlázy a příštítných tělísek s neuromonitorací zvratného nervu (prevence obrny hlasivek) a s peroperační detekcí příštítných tělísek přístrojem Fluobeam (prevence jejich odstranění či poranění a vzniku pooperační hypokalcemie) – t.č. jako jediné pracoviště v České republice
 • Odstranění nosních a krčních mandlí klasicky nebo plazmovou koblací
 • Operační řešení nosní neprůchodnosti – septorhinoplastiky, turbinoplastiky, repozice zlomenin nosních kůstek
 •

Operační léčba chronických zánětů vedlejších nosních dutin - nosní polypy, FESS (endoskopická sanace dutin)

 • Ušní operace (plastiky bubínků, operace otosklerózy a převodní nedoslýchavosti, sanační operace spánkové kosti, řešení zúžení zvukovodů, operace odstátých ušních boltců)
 • Mikroskopická chirurgie hrtanu (hlasové uzlíky, polypy, chronické otoky, nádory) s možností plazmové koblace např. u papilomatosy
 • Kompletní endoskopické vyšetření polykacích a dýchacích cest ( hypofaryngoskopie, ezofagoskopie, bronchoskopie) s event. biopsií, extrakcí cizích těles…
 • Operace krčních cyst, píštělí, uzlin, benigních nádorů
 • Operační zajištění dýchacích cest tracheostomií, plastické uzávěry píštělí po dekanylaci
 • Operace slinných žláz (parotidektomie, exstirpace submandibulárních žláz, sialolitektomie)
 • Operace benigních i maligních kožních nádorů hlavy a krku
 • Chirurgické řešení maligních nádorů hlavy a krku (laryngektomie, blokové krční disekce, parciální glosektomie, hypofaryngektomie)
 

Dále provádíme vyšetření a léčbu u pacientů s náhlými nebo chronickými poruchami sluchu a rovnováhy.

ORL lůžková částí má celkem 15 lůžek, pokoje jsou 3-5 lůžkové.

K dispozici máme jeden nadstandardní pokoj s vlastním sociálním zařízením, TV a ledničkou
za 400,-Kč/1 den.

Návštěvy na oddělení: všední den 15-17 hod, víkend 14-16 hod. Po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo návštěvní hodiny.


Na plánované operace je nutné objednat se osobně během pracovní doby ambulance. Při objednání dostane pacient formulář s požadovanými předoperačními vyšetřeními , které si nechá udělat cestou svého praktického lékaře. K operaci se pacient přijímá den před zákrokem. Objednací doby jsou cca do měsíce(podle typu výkonu).

Pacienti přijímáni na konzervativní léčbu přinesou výpis z dokumentace od ošetřujícího lékaře a seznam léků, které užívají.

 

ORL oddělení neposkytuje ORL LSPP, tuto péči v mimopracovní době poskytuje střídavě
FNuSA (Pekařská 53) a FN Brno (Jihlavská 20).

 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 536
   
Primář: 973 445 615
e-mail: mzavadil@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 565
   
Ambulance: 973 445 536
   
Lůžkové oddělení: 973 445 564
   
Fax cestou sekretariátu nemocnice: 973 445 611
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci