Historie
Vedení nemocnice
Struktura VN
Výroční zprávy
Informace ze zákona 106/1999 Sb.
Interní protikorupční
program VN Brno
Whistleblowing
Pojišťovny
Sponzoři
Veřejné zakázky
Co se dělo
Nepotřebný majetek
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Vize, mise, hodnoty a strategické cíle

 
   

Vize:
být vyhledávaným, spolehlivým a finančně stabilním poskytovatelem kvalitní zdravotní péče
 

Poslání – mise:
udělat maximum pro spokojenost pacientů, kteří se na nás s důvěrou obrací

 

Hodnoty - péče, pacient, personál

 

Péče – upřednostňujeme citlivý, odpovědný a lidský přístup. Chceme neustále dosahovat vysokých standardů kvality poskytované péče. Chceme nabízet naši péči v prostředí, kde jsme hrdí na námi poskytované služby, s akcentem na kolektivní práci a maximalizaci inovačních procesů a progresivity.

Pacient - je středem našeho úsilí a snahy. Snažíme se naslouchat a porozumět sdělovaným informacím s vysokou empatií. Samozřejmostí jsou etické zásady, důvěryhodnost, úcta, soucit a respekt k pacientům.

Personál - vyžadujeme profesionalitu a odbornost veškerého personálu. Posuzujeme každého zaměstnance jako jedinečného člověka s  individuálními problémy a potřebami. Aktivně podporujeme soustavné a celoživotní vzdělávání a povzbuzujeme k získávání nových znalostí a dovedností, které jsou pro naši nemocnici nesmírně cenné. Týmová spolupráce určuje naši budoucnost a úspěch. Vážíme si základních ctností jako slušnost, spolehlivost, poctivost a výkonu práce dle nejlepšího vědomí.

 

Strategické cíle:

·         Finanční stabilita

o    zvyšování úhrad od zdravotních pojišťoven

o    rozvoj placených služeb

o    čerpání Evropských fondů

o    dotace zřizovatele

·         Spokojenost pacientů a personálu

o   realizace investičního plánu

o   optimalizace lůžkového fondu

o   podpora kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče 

o   průběžné zlepšování funkcionality systému kvality a bezpečí

·         Kvalita zdravotní péče

o   osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL

o   akreditace nemocnice ČSAZ

o   investiční plán

 
 
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci