ARO
Chirurgie
Interna
Neurologie
ORL
Oční
Psychiatrie
 
Dermatovenerologie
Lékařská kosmetika
Fyziatrie a léčebná rehabilitace
Psychologie
Stomatologie
Praktický lékař
Nemoci z povolání
Přezkumná komise
Endokrinologie
 
Centrální odběr krve a EKG
Klinické laboratoře
Radiodiagnostika
Lékárna
 
 
 
   

Chirurgické oddělení

 
   
Primář: plk. MUDr. Martin Oberreiter
Zástupci primáře: pplk. MUDr. Jiří Navrátil
  pplk. MUDr. Jakub Kratochvíl
Vedoucí oddělení JIP: kpt. MUDr. Jan Peřina
Vedoucí oddělení B: pplk. MUDr. Jiří Navrátil
Vedoucí oddělení C: MUDr. Jan Hrbek
Vedoucí oddělení AMB: MUDr. Jaromír Šindrbál
Lékaři oddělení:  MUDr. Ladislav Kotík
  MUDr. Martin Kratochvíl
  MUDr. Mojmír Mrva
  MUDr. Jan Hrbek
  MUDr. Jiří Stryhal
  MUDr. Jaromír Šindrbál
  MUDr. Aleš Kopřiva
  pplk. MUDr. Jakub Kratochvíl
  mjr. MUDr. Vladimír Procházka
  kpt. MUDr. Vojtěch Procházka
  pplk. MUDr. Bohuslav Doležal
  kpt. MUDr. Josef Neveselý
  kpt. MUDr. Ondřej Kuliha
  MUDr. Vendula Dostálová
  MUDr. Michal Hurkala
  MUDr. Michal Sochor
  MUDr. Petr Daněk
  MUDr. Jan Sobek
  MUDr. Magdaléna Janásová
  MUDr. Mária Lacková
  MUDr. Jan Bielák
  MUDr. Eva Horálková
  MUDr. Hana Medřická
  MUDr. Aleš Čermák
  npor. MUDr. Jan Melichar
Externí lékaři chirurgického oddělení:  MUDr. Petr Daněk
  MUDr. Stanislav Krejsta
  MUDr. Václav Vraspír
  MUDr. Zdeněk Ziegelbauer
  MUDr. Jan Bielák
  MUDr. Vladimír Vavrek
  MUDr. Oldřich Ondrášek
Vrchní sestra: Vladimíra Zbořilová, MBA
Staniční sestra Chir JIP: Mgr. Jana Peringerová
Staniční sestra Chir B: Mgr. Olga Hegerová
Staniční sestra Chir C: Markéta Sklenářová
Staniční sestra operačních sálů: Oldřiška Rozmahelová
Staniční sestra ambulancí: Ivana Heumannová
 

Ordinační hodiny chirurgických ambulancí a poraden:

 
  Dveře
číslo
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
 Chirurgie I. 1 MUDr. Šindrbál
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
MUDr. Hrbek
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
MUDr. Kratochvíl M.
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
MUDr. Kotík
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
MUDr. Kratochvíl J.
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
 Chirurgie-Urgent   MUDr. Sochor MUDr. Horálková MUDr. Hurkala MUDr. Janásová MUDr. Lacková
 Ortopedie 5 MUDr. Navrátil
8:00 - 13:30 registrace
do 13:00
na objednání
MUDr. Procházka Vojtěch
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00

na objednání
MUDr. Kopřiva
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
na objednání
MUDr. Neveselý
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
na objednání
MUDr. Procházka
Vladimír
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
na objednání
 Ortopedie 2       MUDr. Sobek
7:00 - 13:30 registrace
do 13:00
na objednání
 
 Chirurgie
 Traumatologie
4 MUDr. Kuliha
7:00 - 15:00 registrace
do 14:30
MUDr. Sobek
7:00 - 15:00 registrace
do 14:30
MUDr. Dostálová
7:00 - 15:00 registrace
do 14:30
MUDr. Doležal
7:00 - 15:00 registrace
do 14:30
MUDr. Melichar
7:00 - 15:00 registrace
do 14:30
 Urologie 2 MUDr.
Čermák, Ph.D.

7:00 - 13:00
na objednání
       
 Proktologie 2   prim. MUDr. Oberreiter
9:00 - 13:00
na objednání
    MUDr. Stračár
9:00 - 13:00
na objednání
 Stomická
 poradna
3     zdr. sestra
Bracková
7:00 - 12:00
na objednání
   
 Hojení ran 3 MUDr. Mrva
9:00 - 12:00
na objednání
    MUDr. Hrbek
9:00 - 12:00
na objednání
 


Telefonické objednávky v době 7:00 - 15:00 hod. na telefonním čísle: 973 445 606

Plánované převazy od 7:00 - 11:00 hodin

DPN kontroly od 7:00 - 12:00 hodin

Na ortopedii je nutné objednání. Průměrná objednací doba na ortopedii je 3 měsíce.

Ambulance urgentního příjmu – přízemí vchod A0 - nepřetržitý režim 7:00 - 7:00

 


Dotazy (na termíny změn operací)
zasílejte na e-mailovou adresu
chirurgieamb@vnbrno.cz .
Na dotazy Vám bude v nejkratším možném termínu odpovězeno.

 

 

Rozsah poskytované péče odpovídá náplni chirurgického oddělení nemocnice II. typu s tím, že v některých oblastech chirurgie jsme schopni poskytnout specializovanou péči odpovídající klinickým pracovištím.

Naši činnost můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: všeobecná a břišní chirurgie, ortopedie a traumatologie.

V oblasti všeobecné a břišní chirurgie se orientujeme na běžnou chirurgickou problematiku jako jsou operace kýl, slepého střeva, křečových žil, žlučníku, které tvoří většinu výkonů na chirurgických pracovištích. Současně jsme schopni poskytnou specializovanou péči pro nemocné s chorobami žaludku, tlustého střeva, konečníku, žlučových cest a pankreatu. V oblasti chirurgie pankreatu provádíme celé spektrum výkonů od spojkových operací až po rozsáhlé resekce slinivky břišní. Nedílnou součástí naší operativy jsou miniinvazivní výkony jako jsou laparoskopická cholecystektomie, fundoplikace, operace tříselné kýly, operace varikokély.

Ortopedie a traumatologie tvoří druhou významnou část naší práce.  Máme  poměrně velký rozsah traumatologických výkonů,  jako jsou osteosyntézy končetin, malých kostí ruky a nohy, artroskopie kolenního, hlezenního a ramenního kloubu, artroskopické plastiky zkříženého vazu a další. Z ortopedických operací jsou to hlavně náhrady kyčelního a kolenního kloubu.


Chirurgické oddělení VN Brno má 3 stanice:

Chirurgie JIP - Jednotka intenzivní péče - 8 lůžek
Chirurgie B – Ortopedicko traumatologické oddělení - 26 lůžek
Chirurgie C – Oddělení všeobecné a břišní chirurgie - 26 lůžekNa obou odděleních je k dispozici pro nemocné nadstandardní pokoj v cenách:
Stanice A    500.- Kč za den
Stanice B    500.- Kč za den

Chirurgické oddělení VN Brno má k dispozici 3 operační sály.

Celé lůžkové oddělení a ambulantní provoz chirurgického oddělení je od roku 1995 napojen na nemocniční informační systém.

Nepřetržitý ambulantní provoz je zabezpečen v samostatné budově v areálu nemocnice, která je propojena s lůžkovým oddělením.

V pracovní dny je ambulantní provoz zajištěn 3 až 4 ambulancemi.

 
 
KONTAKTY:  
Kancelář: 973 445 439
Fax: 973 445 439
   
Primář: 973 445 633
e-mail: moberreiter@vnbrno.cz
   
Vrchní sestra: 973 445 429
   
Chirurgie JIP: 973 445 454, 973 445 463
   
Chirurgie B: 973 445 472, 973 445 623
   
Chirurgie C: 973 445 638, 973 445 563
   
Ambulance: 973 445 606
   
Pacienti Odborníci Pracoviště
Úvod O nás Kultura Zelená cesta Prevence Kvalita Plánek
nemocnice
Kontakty Zaměstnanci